Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để khắc phục sự cố thiết bị không xác định được liệt kê trong Device Manager trong Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:244601
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Khi bạn xem thoâng tin thieát bò trên Windows trên máy của bạn bằng cách sử dụng trình quản lý thiết bị, bạn có thể thấy một thiết bị không xác định được liệt kê bên cạnh để một câu hỏi đánh dấu màu vàng. Xác định nguyên nhân của thiết bị không rõ này có thể là khó khăn, vì có vài chỉ dẫn của những gì có thể tạo ra nó. Bài viết này mô tả các nguyên nhân có thể của một thiết bị không xác định được liệt kê trong Device Manager.
THÔNG TIN THÊM
Phổ biến nhất lý do quản lý thiết bị có thể liệt kê một thiết bị là chưa biết là:

Thiết bị không có trình điều khiển thiết bị

Khi trình điều khiển thiết bị cho một thiết bị không sẵn dùng, quản lý thiết bị hiển thị thiết bị như là chưa biết, và đặt nó trong các Các thiết bị khác thư mục. Điều này là rất phổ biến với Universal Serial Bus (USB) và viện của điện và kỹ thuật điện tử (IEEE) 1394 composite thiết bị. Ngoài ra, một trạng thái của "Mã lỗi 1" hoặc "Error Code 10" có thể được hiển thị khi bạn xem các thuộc tính của thiết bị trong Device Manager.

Chú ý Hầu hết các USB và IEEE 1394 thiết bị được thiết kế để hoạt động đúng nếu không có trình điều khiển thiết bị bổ sung, bởi vì họ đang cấu hình và kích hoạt các trình điều khiển bao gồm với các cửa sổ cho các loại xe buýt. Tuy nhiên, một trình điều khiển thiết bị bổ sung cần thiết nếu thiết bị không phù hợp trong các trình điều khiển được xác định và cung cấp lớp Windows. Nếu xe buýt là không thể để xác định các thiết bị, nó diễn giải thiết bị như một thiết bị tổng hợp, và các báo cáo nó như vậy trong Device Manager.

Bạn đang sử dụng một Windows 98 hay Windows 95 điều khiển thiết bị

Bạn không thể sử dụng tập tin thiết bị ảo driver (.vxd) phổ biến cho trình điều khiển Windows 98 hay Windows 95 với Windows 2000. Nếu bạn cố gắng để cài đặt chúng vào máy tính của bạn dựa trên Windows 2000, thiết bị có thể được liệt kê như là chưa biết trong quản lý thiết bị. Điều này thường xảy ra khi hãng chế tạo trình điều khiển thiết bị không đúng cách phân biệt giữa hai trình điều khiển, hoặc giả định rằng Windows 2000 có khả năng sử dụng Windows 98 hay Windows 95 .vxd tập tin.

ID thiết bị không được công nhận

Mỗi thiết bị phần cứng đã định danh đặc biệt được sử dụng bởi cắm và chạy. Định danh này có thể bao gồm một số loại khác nhau, chẳng hạn như nhà bán ID,ID thiết bị, hệ thống con ID, hệ thống con nhà bán ID hoặc sửa đổi ID. Nếu một ID thiết bị không có, hoặc Windows 2000 dựa trên máy tính của bạn không nhận biết ID thiết bị, quản lý thiết bị có thể liệt kê thiết bị như là chưa biết.

Chú ý Chương trình phần mềm yêu cầu ảo móc vào phần cứng có thể tạo ra những thiết bị này. Ví dụ, Compaq sâu về Manager tạo ra các thiết bị ảo để giao tiếp với và giám sát phần cứng. Nâng cấp máy tính có Compaq cái nhìn sâu sắc quản lý cài đặt cho Windows 2000 có thể tạo một thiết bị không rõ trong quản lý thiết bị, bởi vì các phiên bản cũ của phần mềm cung cấp các định nghĩa thích hợp cho các thiết bị ảo.Các thiết bị thu hẹp giữa các loại xe buýt, chẳng hạn như một trình điều khiển thiết bị cho phép thiết bị cổng song song để thi đua xe buýt nhỏ máy tính hệ thống giao diện (SCSI) hoặc ATAPI, cũng được biết đến để tạo ra một thiết bị không rõ trong Device Manager.

Bị lỗi phần cứng hoặc phần mềm

Có thể tình huống nơi bị lỗi phần cứng hoặc phần vững có thể gây các thiết bị không xác định được liệt kê trong Device Manager là:

Thiết bị ảo tạo ra với phần mềm

Phần mềm trình điều khiển thiết bị duy nhất không phơi bày một ID thiết bị, và không có phương pháp tiêu chuẩn để cài đặt các thiết bị này. Một số nhà sản xuất cài đặt thiết bị bằng cách sử dụng chương trình cài đặt InstallShield, hoặc một phương pháp tương tự. Lưu ý rằng phần mềm được cài đặt bởi các phương pháp khác có thể không được hoàn toàn xóa khi thiết bị bị loại bỏ trong quản lý thiết bị, và nó có thể yêu cầu bạn phải kiểm tra sổ đăng ký trên máy tính của bạn và xác minh rằng tất cả các mục đã được gỡ bỏ.

Sử dụng bất kỳ các phương pháp sau đây để xác định nếu thiết bị không biết đang được tạo bởi phần mềm:
 • Trong khi không phải 100% đáng tin cậy, bắt đầu từ máy tính của bạn trong chế độ an toàn có thể là một trong những cách dễ nhất của việc xác định nếu thiết bị không biết đang được tạo bởi phần mềm. Khi khởi động máy tính của bạn, bấm F8, chọn Chế độ an toàn, và sau đó nhấn ENTER. Nếu thiết bị không rõ không còn được liệt kê trong Device Manager, sau đó nó có khả năng rằng thiết bị không biết không phải là phần cứng.
 • Nếu bạn nghi ngờ một chương trình phần mềm cụ thể có thể tạo ra thiết bị không rõ, kiểm tra thư mục khởi động trên máy tính của bạn để xem những chương trình được cấu hình để bắt đầu lúc khởi động. Ngoài ra, kiểm tra thanh trình đơn có thể cung cấp cho bạn một chỉ dấu là đến những chương trình tự động bắt đầu, tuy nhiên, nhớ rằng một số chương trình có thể được cấu hình để bắt đầu lúc khởi động xuất hiện trong thư mục khởi động.
 • Công cụ thông tin hệ thống có thể có ích trong chẩn đoán nguyên nhân của thiết bị không rõ. Để chạy các hệ thống thông tin công cụ:

  1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Công cụ quản trị, và sau đó nhấp vào Quản lý máy tính.
  2. Trên các Quản lý máy tính hộp thoại hộp, bấm vào các Hệ thống thông tin thư mục, nhấp đúp vào các Môi trường phần mềm thư mục, và sau đó nhấp đúp vào các Chương trình khởi động thư mục.
  3. Một danh sách toàn diện của mỗi chương trình được cấu hình để bắt đầu lúc khởi động sẽ được hiển thị.
  Sau đó, bạn nên kiểm tra Nhật ký sự kiện lỗi liên quan đến bất kỳ các chương trình để xem nếu có ai đó không làm việc đúng cách. Nếu bạn tìm thấy một sự kiện có liên quan, gỡ bỏ cài đặt chương trình liên kết. Lưu ý rằng một thực tế rằng một chương trình việc tạo ra một thiết bị không biết không phải là một dấu hiệu cho thấy chương trình không hoạt động, trừ khi chương trình phụ thuộc vào thiết bị chạy chương trình liên kết.
 • Bạn có thể xem mỗi thành phần trong máy tính của bạn, bao gồm cả các trình điều khiển cần thiết để làm cho các thành phần làm việc. Để xem các thành phần cài đặt trên máy tính của bạn:

  1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Công cụ quản trị, và sau đó nhấp vào Quản lý máy tính.
  2. Trong các Quản lý máy tính hộp thoại hộp, bấm đúp vào Công cụ hệ thống.
  3. Bấm đúp Hệ thống thông tin, và sau đó bấm đúp chuột vào các Thành phần thư mục.
 • Kiểm tra các Vấn đề thiết bị thư mục, nằm dưới các Thành phần thư mục.

  LƯU Ý: Thực hiện theo các bước về phương pháp trước đó để xem các Thành phần thư mục.

  Các cột sau đây được liệt kê:

  • Các Thiết bị cột liệt kê tên gọi chung cho thiết bị, hoặc tên trình điều khiển thiết bị gắn liền với nó.
  • Các ID thiết bị PnP cột danh sách thiết bị ID như Interconnect thành phần ngoại vi (PCI) ID, ngành công nghiệp tiêu chuẩn kiến trúc (ISA) ID, một ID cho một số loại xe buýt khác, hoặc một loại không biết.
  • Các Mã lỗi cột danh sách mã lỗi liên quan đến vấn đề này cụ thể. Trong nhiều tình huống, mã lỗi Device Manager sẽ giúp xác định những gì tạo ra thiết bị không rõ. Ví dụ, nếu máy tính của bạn tạo ra một thông báo lỗi "xấu hoặc thiếu thiết bị điều khiển", ba loại mục có thể được liệt kê trong các Vấn đề thiết bị thư mục, tùy thuộc vào loại thiết bị:

   • PCI ID thiết bị PnP:

    Tên thiết bị | PCI\VEN_00000 & DEV_0000 & SUBSYS_00000000 & REV_00\0 & 0000 | Mã lỗi
   • ISA PnP ID:

    Tên thiết bị |? \PNP0000\0
   • Xấu hoặc trình điều khiển thiết bị không tương thích:

    Tên thiết bị | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Thông tin được liệt kê trong tập tin Setupapi.log có thể hữu ích trong việc xác định những gì có thể đã tạo ra thiết bị không rõ, miễn là thiết bị có một tên có ý nghĩa. Đôi khi tên thiết bị được liệt kê có thể gây hiểu nhầm. Ví dụ, một thiết bị có thể được liệt kê như là một thiết bị nối tiếp trong quản lý thiết bị, khi trong thực tế nó không phải liên quan đến một cổng nối tiếp. Điều này thường xảy ra khi một phần Plug chơi ID có sẵn và quản lý thiết bị diễn giải nó như một thiết bị nối tiếp. Điều này giải thích có thể xảy ra do một ID tương thích được chỉ định bởi thiết bị. Một lần nữa, điều này có thể được sửa chữa bởi định vị chương trình khởi động có thể không thể cư xử đúng cách.

  Lưu ý rằng đơn giản chỉ cần loại bỏ thiết bị không rõ trong Device Manager không hoạt động nếu một chương trình phần mềm việc tạo ra thiết bị không rõ. Bạn phải gỡ cài đặt chương trình mà tạo ra nó, và sau đó khởi động lại máy tính của bạn. Ngoài ra, nếu thiết bị không biết không có gì là vẫn được liệt kê sau khi bạn khởi động lại máy tính của bạn trong chế độ an toàn, liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft để được trợ giúp trong việc gỡ bỏ thiết bị.

Thiết bị phần cứng

Cô lập các thiết bị phần cứng là ít phức tạp hơn so với các thiết bị ảo, và bạn có thể sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
 • Loại bỏ các thiết bị phần cứng từ máy tính của bạn một lúc một thời gian cho đến khi thiết bị không rõ không còn được liệt kê trong Device Manager. Lưu ý rằng phương pháp này có thể được làm chậm, và không phải luôn luôn đáng tin cậy.
 • Kiểm tra nếu trình điều khiển thiết bị đó đã được ký điện tử. Nếu trong khi cài đặt trình điều khiển thiết bị, Windows 2000 phát hiện rằng một trình điều khiển thiết bị được không ký điện tử, các thông báo lỗi sau đây được tạo ra:
  Không phải thư có chữ ký
  Lưu ý rằng trình điều khiển thiết bị đã được ký điện tử có thể vẫn còn được liệt kê như là một thiết bị không rõ trong Device Manager. Cũng lưu ý rằng người dùng có thể không nhìn thấy thông báo lỗi này nếu nó đã bị vô hiệu.

  Chú ý Thông tin về thư ký trình điều khiển thiết bị có sẵn tại Web site sau Microsoft, và bằng cách sử dụng công cụ Kit trình điều khiển thiết bị (DDK):
Nó có thể ngăn chặn việc cài đặt trình điều khiển chưa được ký thiết bị, có thể là một cách tiếp cận tốt trên các máy chủ nhiệm vụ quan trọng để ngăn chặn nỗ lực cố ý để mất ổn định hệ phục vụ. Để ngăn chặn việc cài đặt trình điều khiển chưa được ký thiết bị:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và sau đó nhấp vào Bảng điều khiển.
 2. Bấm đúp Các vấn đề, và sau đó bấm vào các Phần cứng tab.
 3. Nhấp vào Các trình điều khiển ký, và sau đó nhấp vào Chặn - ngăn ngừa việc cài đặt các tập tin.
 4. Nhấp vào Ok, và sau đó nhấp vào Ok.
Để xem danh sách các thiết bị nạp không kí điện tử, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
 • Xem tệp Setupapi.log cho mục tương tự như các mục sau đây:
  Các tập tin (D:\WINNT\inf\ntapm.inf) không ký điện tử, bỏ qua ngày tháng trình điều khiển.
  Cài đặt phần epatapi_inst từ d:\documents và settings\tên người dùng\My documents\parallel cảng thử nghiệm drivers\epatapnt.infTrình điều khiển chưa được ký hoặc không chính xác (d:\documents và settings\tên người dùng\My documents\parallel cổng kiểm tra drivers\epatapnt.inf) đã được cài đặt cho bộ điều hợp ATAPI song song... Lỗi 0xe000022f: INF bên thứ ba không chứa thông tin chữ ký điện tử.Sao chép tập tin d:\documents và settings\tên người dùng\My documents\parallel cổng kiểm tra drivers\epatapnt.mpd để D:\WINNT\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.Trình điều khiển chưa được ký hoặc không chính xác (d:\documents và settings\tên người dùng\My documents\parallel cổng kiểm tra drivers\epatapnt.mpd) đã được cài đặt cho bộ điều hợp ATAPI song song... Lỗi 0xe000022f: INF bên thứ ba không chứa thông tin chữ ký điện tử.
  nơi tên người dùng là một tên người dùng.
 • Sử dụng công cụ Sigverif.exe, cho phép bạn tạo một tệp sổ ghi danh sách tất cả các trình điều khiển chưa được ký được cài đặt trên máy tính của bạn. Tệp nhật ký Sigverif.txt tạo bởi các công cụ Sigverif.exe nằm trong thư mục % SystemRoot %, và có thể được xem bằng cách sử dụng một trình soạn thảo văn bản (ví dụ như Notepad). Để chạy các công cụ Sigverif.exe:

  1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại sigverif, và sau đó nhấp vào Ok.
  2. Nhấp vào Nâng cao, và sau đó nhấp vào Tìm kiếm các tập tin khác không ký điện tử theo các Tìm kiếm tab.
  3. Nhấn vào đây để chọn các Bao gồm cặp con kiểm tra hộp, và sau đó nhấp vào Trình duyệt.
  4. Xác định vị trí và sau đó bấm vào thư mục %SystemRoot%\System32\Drivers, bấm vào Ok, và sau đó nhấp vào Bắt đầu.
  Bạn có thể gặp một sự chậm trễ trong khi máy tính của bạn biên dịch một danh sách toàn diện của trình điều khiển chưa được ký. Kiểm tra danh sách các trình điều khiển chưa được ký, và sau đó kiểm tra xem nhà sản xuất chương trình điều khiển có trình điều khiển Cập Nhật có được ký điện tử.
Các thiết bị USB dựa trên các phiên bản trước đây của đặc tả USB có thể tạo ra ma thiết bị mà xuất hiện khi thiết bị được kết nối, và sau đó biến mất khi thiết bị bị ngắt kết nối. Ngoài ra, thiết bị có thể làm việc chỉ tốt, nhưng có thể tạo ra một thiết bị không xác định disassociated, mà thường được gây ra bởi hoặc là lỗi thời hoặc sai phần vững. Trong trường hợp này, liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để cập nhật phần vững.

Ghosted thiết bị cũng có thể xuất hiện nếu người dùng tự cài đặt một trình điều khiển cho thiết bị cắm và chạy máy tính đã được phát hiện và cài đặt. Thông thường, các thiết bị cắm và chạy không được liệt kê khi bạn cài đặt thủ công thiết bị bằng cách sử dụng thuật sĩ phần cứng. Bởi vì người dùng không nhìn thấy các thiết bị được liệt kê, họ có thể giả định rằng nó không được hỗ trợ, và sau đó ép buộc tiến trình cài đặt bằng cách sử dụng một trình điều khiển thiết bị, gây ra thiết bị ghosted xuất hiện. Xóa thiết bị ghosted thường giải quyết vấn đề này.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.
devmgr firewire

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 244601 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 16:23:19 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhowto kbhw kbtool kbtshoot kbmt KB244601 KbMtvi
Phản hồi