Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể sử dụng MAPI để thiết lập Outlook 2003 để sử dụng với Exchange Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2449616
VẤN ĐỀ
Khi bạn cố gắng sử dụng API thư thoại tin tức thời (MAPI) để thiết lập Microsoft Office Outlook 2003 để kết nối với Microsoft Exchange Online trong một môi trường Microsoft Office 365, kết nối MAPI có thể không hoạt động.
NGUYÊN NHÂN
Outlook 2003 không phải là một ứng dụng khách email hỗ trợ để kết nối với hộp thư Exchange Online bằng cách sử dụng MAPI trong Office 365.

Lưu ý Outlook 2003 được hỗ trợ để kết nối với hộp thư Exchange Online bằng cách sử dụng giao thức bưu điện (POP) hoặc giao thức giao thức truy cập thông điệp Internet (IMAP).
THÔNG TIN
Để biết thêm thông tin về yêu cầu hệ thống đối với Office 365, hãy truy cập website sau của Microsoft:
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2449616 - Xem lại Lần cuối: 10/09/2014 04:33:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2449616 KbMtvi
Phản hồi