Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cổ phần hành chính không xuất hiện trên máy chủ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:245117
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng xem chia sẻ hành chính (cho Ví dụ, c$, d$, admin$ và IPC$) từ một máy tính chạy Microsoft Windows NT Server 4.0 hoặc Microsoft Windows 2000, các cổ phiếu có thể không được hiển thị. Khi bạn khởi động lại máy tính, bạn vẫn không thể xem các cổ phiếu.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu AutoShareServer và AutoShareWks các giá trị trong các HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters phím được đặt thành 0 (zero).
GIẢI PHÁP
Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows


Để giải quyết vấn đề này, cấu hình các Giá AutoShareServer và AutoShareWks trị đãng ký sử dụng dữ liệu giá trị 1 (một):

  1. Bắt đầu Registry Editor (Regedt32), và sau đó xác định vị trí các khóa registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters					
  2. Cấu hình các giá trị AutoShareServer và AutoShareWks-1 (một).
  3. Thoát khỏi Registry Editor.
  4. Khởi động lại máy tính để thực hiện cổ phần đang hoạt động.
chia sẻ admin

Thuộc tính

ID Bài viết: 245117 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 17:19:52 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB245117 KbMtvi
Phản hồi