"Thao tác khôi phục hệ thống thất bại" báo lỗi khi khôi phục sổ đăng ký trước

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:245412
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn khôi phục lại một trang trước đăng ký sử dụng các scanreg /restore lệnh, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Microsoft Registry Checker
Thao tác khôi phục hệ thống thất bại.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra bởi vì bạn đang cố gắng khôi phục lại phiên bản cổ xưa nhất của đăng ký đã lưu. Số đăng ký, tối đa đã lưu theo quy định trong tập tin Scanreg.ini bởi các thiết lập MaxBackupCopies.

Khi bạn cố gắng khôi phục sổ đăng ký cổ nhất, Windows cố gắng sao lưu sổ đăng ký hiện tại. Bởi vì Windows cố gắng ghi đè lên các sao lưu sổ đăng ký cùng mà bạn đang cố gắng khôi phục, thao tác khôi phục là không thành công.

LƯU Ý: Của bạn sao lưu sổ đăng ký cổ nhất vẫn còn được thay thế với một bản sao lưu của cơ quan đăng ký hiện tại, và lâu đời nhất registry không còn có sẵn cho khôi phục.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, thực hiện một trong những hành động sau đây trước khi sử dụng các scanreg /restore lệnh:
  • Đổi tên một hoặc nhiều bản sao lưu sổ đăng ký đã lưu khác để nhường chỗ cho sao lưu khác.
  • Tăng các thiết lập MaxBackupCopies trong các tập tin Scanreg.ini để chứa bản sao lưu của cơ quan đăng ký hiện tại.
Bạn có thể khôi phục cũng bằng tay lại các tập tin đăng ký, mà ngăn cản sao lưu tự động đăng ký hiện tại. Để biết thêm chi tiết về tùy chọn này, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
220878 Thông báo lỗi: Không thể thao tác khôi phục

Thuộc tính

ID Bài viết: 245412 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 10:47:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbenv kbprb kbmt KB245412 KbMtvi
Phản hồi