Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bộ công cụ giảm thiểu nâng cao trải nghiệm

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2458544
Hỗ trợ cho Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 năm 2011. Để tiếp tục nhận các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Vista, hãy đảm bảo rằng bạn đang chạy Windows Vista với gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo web site sau của Microsoft: Hỗ trợ kết thúc cho một số phiên bản của Windows.
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả công cụ nâng cao trải nghiệm giảm thiểu. Liên kết được cung cấp để tải xuống bộ công cụ.
Thông tin thêm

Công cụ nâng cao trải nghiệm thiểu là gì?

Những cải tiến thiểu kinh nghiệm công cụ (EMET) là một tiện ích giúp ngăn chặn các lỗ hổng trong phần mềm từ được thành công khai thác. EMET đạt được mục tiêu này bằng cách sử dụng công nghệ giảm thiểu bảo mật. Các công nghệ này hoạt động như bảo vệ đặc biệt và trở ngại tác giả khai thác phải thất bại để khai thác lỗ hổng phần mềm. Các công nghệ bảo mật thiểu đảm bảo rằng lỗ hổng không thể khai thác. Tuy nhiên, họ làm việc để khai thác khó có thể thực hiện.

EMET cũng cung cấp chứng chỉ SSL/TLS cấu hình ghim tính năng được gọi là chứng chỉ tin cậy. Tính năng này được thiết kế để phát hiện (dừng EMET 5.0) tấn công người ở giữa đang tận dụng cơ sở hạ tầng khoá công cộng (PKI).

Có các hạn chế đối với phần mềm có thể bảo vệ EMET?

EMET có thể làm việc với bất kỳ phần mềm, bất kể khi nó được viết hoặc ai đó được ghi. Điều này bao gồm phần mềm được phát triển bởi Microsoft và phần mềm được phát triển bởi các nhà cung cấp. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng một số phần mềm có thể không tương hợp về sau với EMET. Để biết thêm thông tin về tương hợp về sau, hãy xem phần "Có bất kỳ rủi ro bằng cách sử dụng EMET?".

Yêu cầu sử dụng EMET là gì?

EMET yêu cầu Microsoft Khuôn khổ .NET 4.0. Ngoài ra, cho EMET để làm việc với Internet Explorer 10 trên Windows 8 và Windows Server 20121, KB2790907 hoặc phiên bản mới hơn của bản Cập Nhật tương hợp về sau cho Windows 8, Windows Server 2012 phải được cài đặt chuyên biệt.

Có thể tải EMET?

Để tải xuống EMET, hãy truy cập web site Microsoft TechNet liên quan:

Làm thế nào để sử dụng EMET bảo vệ phần mềm của tôi?

Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt EMET, bạn phải cấu hình EMET bảo vệ cho một phần mềm. Điều này yêu cầu bạn cung cấp tên và vị trí của tệp thi hành mà bạn muốn bảo vệ. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau:
  • Hoạt động với tính năng cấu hình ứng dụng ứng dụng đồ hoạ.
  • Sử dụng tiện ích dấu kiểm nhắc lệnh.
Sử dụng tính năng chứng chỉ tin cậy, bạn phải cung cấp danh sách các web site mà bạn muốn bảo vệ và chứng chỉ ghim các quy tắc áp dụng cho các web site. Để thực hiện việc này, bạn phải làm việc với tính năng cấu hình chứng chỉ tin cậy của các ứng dụng đồ hoạ. Hoặc, bạn có thể sử dụng thuật sĩ cấu hình mới. Điều này cho phép bạn tự động cấu hình EMET với các thiết đặt được khuyến nghị.

Lưu ý Hướng dẫn về cách sử dụng EMET hướng dẫn của người dùng được cài đặt chuyên biệt cùng với bộ công cụ.

Làm thế nào tôi có thể triển khai EMET trên doanh nghiệp

Cách đơn giản nhất để triển khai phiên bản hiện tại của EMET trên một doanh nghiệp là sử dụng công nghệ triển khai và cấu hình doanh nghiệp. Các phiên bản hiện tại có sẵn hỗ trợ chính sách nhóm và quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống. Để biết thêm thông tin về cách EMET hỗ trợ các công nghệ này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng EMET.

Bạn cũng có thể triển khai EMET bằng cách sử dụng tiện ích dấu kiểm nhắc lệnh. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. cài đặt chuyên biệt tệp .msi trên mỗi máy tính đích. Hoặc cài đặt chuyên biệt một đồng gửi của tất cả các tệp cài đặt chuyên biệt chia sẻ mạng.
  2. Chạy tiện ích dấu kiểm nhắc lệnh trên mỗi máy tính đích EMET cấu hình.

Có bất kỳ rủi ro bằng cách sử dụng EMET?

Các công nghệ bảo mật thiểu EMET sử dụng có nguy cơ tương hợp về sau ứng dụng. Một số ứng dụng dựa trên chính xác hành vi mitigations các khối. Điều quan trọng là kiểm tra kỹ EMET trên tất cả các máy tính đích bằng cách sử dụng kịch bản thử nghiệm trước khi bạn triển khai EMET trong môi trường sản xuất. Nếu bạn gặp sự cố ảnh hưởng đến giảm thiểu cụ thể, bạn có thể cá nhân kích hoạt và vô hiệu hoá giảm thiểu cụ thể đó. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng EMET.

phiên bản mới nhất của EMET là gì?

Phiên bản mới của EMET đã có vào ngày 31 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các phiên bản mới nhất của EMET, hãy truy cập web site TechNet sau đây:

Làm thế nào có thể nhận được hỗ trợ EMET?

Khách hàng có thể truy cập Microsoft Premier bản ghi dịch vụ và hỗ trợ chuyên gia, có thể tính phí hỗ trợ tư vấn thông qua các kênh. Khách hàng không có hợp đồng chuyên nghiệp hoặc Premier có thể nhận được hỗ trợ thông qua các diễn đàn hỗ trợ biểu mẫu chính sau:

Phiên bản EMET được hỗ trợ?

Mỗi phiên bản của EMET được hỗ trợ 24 tháng sau ngày phát hành hoặc 12 tháng sau ngày phát hành của phiên bản tiếp theo, nào đến trước. Bảng sau hiển thị vòng đời của tất cả các phiên bản EMET.
Phiên bản EMETngày bắt đầu của vòng đờiNgày kết thúc hỗ trợLưu ý:
EMET 2.x và cũ hơnXem ghi chúEMET 2.xvà các phiên bản không biểu mẫu chính hỗ trợ.
EMET 3.xNgày 15 tháng 10 năm 2012Ngày 13 tháng 4 năm 2014
EMET 4.xNgày 17 tháng 8 năm 2013Ngày 9 tháng 12 năm 2015
EMET 5.xNgày 31 tháng 4 năm 201412 tháng 7 năm 2016Kết thúc hỗ trợ 24 tháng sau khi phát hành hoặc 12 tháng sau khi phiên bản chính tiếp theo (EMET 6.x) được phát hành, mà đến đầu tiên.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2458544 - Xem lại Lần cuối: 08/03/2014 14:34:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • atdownload kbexpertiseinter kbsecurity kbmt KB2458544 KbMtvi
Phản hồi
t> >