Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Outlook 2011 dành cho Mac không tự động thiết lập cài đặt chuyên biệt máy chủ email của bạn cho Exchange Online trong Office 365

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2459968
VẤN ĐỀ
Khi bạn sử dụng Microsoft Outlook 2011 dành cho Mac trong một môi trường Microsoft Office 365, cài đặt chuyên biệt máy chủ email của bạn không tự động thiết lập cho Microsoft Exchange Online.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra nếu một trong những điều kiện sau là đúng:
  • địa chỉ email không chính xác được sử dụng.
  • Tự động phát hiện CNAME cho miền bức e-mail không tồn tại hoặc được thiết lập không chính xác.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một hoặc nhiều các phương pháp sau đây thích hợp cho tình huống của bạn.

Phương pháp 1: Đảm bảo rằng địa chỉ email chính xác được sử dụng

Đảm bảo rằng địa chỉ email chính xác được nhập trong cửa sổ Thiết lập tài khoản tự động .

Phương pháp 2: Đảm bảo rằng bản ghi tự động phát hiện CNAME tồn tại cho miền bức e-mail của bạn

Khi tự động phát hiện được thiết lập một cách chính xác, bạn có thể tự động thiết lập Outlook dành cho Mac 2011 để trương mục truy nhập của bạn bằng cách sử dụng chỉ địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Để xem thông tin về làm thế nào để tạo bản ghi tự động phát hiện CNAME, hãy xem Sử dụng bản ghi CNAME để cho phép Outlook kết nối.

Lưu ý: Thay đổi bản ghi DNS có thể mất đến 72 giờ để đưa thông qua Internet.

THÊM THÔNG TIN
Vẫn cần trợ giúp? Chuyển đến các Văn phòng 365 cộng đồng .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2459968 - Xem lại Lần cuối: 07/07/2014 05:29:00 - Bản sửa đổi: 11.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink kbgraphic o365022013 kbmt KB2459968 KbMtvi
Phản hồi