Mô tả SharePoint Foundation 2010 SP1

Giới thiệu
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1) cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho SharePoint Foundation 2010. Gói dịch vụ này bao gồm hai danh mục bản vá lỗi chính:
  • Các bản vá chưa được phát hành trước đây đã được thực hiện đặc biệt cho gói dịch vụ này. Ngoài các bản vá lỗi sản phẩm chung, những bản vá lỗi này còn bao gồm các cải tiến về tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.
  • Tất cả các bản cập nhật công cộng được phát hành trong Tháng 6 năm 2011 và tất cả các bản cập nhật tích luỹ được phát hành trong Tháng 4 năm 2011.
Sự cố đã biết

Sau khi bạn cài đặt SharePoint Foundation 2010 SP1 hoặc SharePoint Server 2010 SP1, bạn cũng phải cài đặt gói làm mới Bản cập nhật Tích lũy tương ứng Tháng 6 năm 2011. Để có thêm thông tin về các bản cập nhật này, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2536601 Mô tả về gói cập nhật tích lũy SharePoint Foundation 2010 (Gói SharePoint Foundation Server): 30.06.2011

2536599 Mô tả về gói cập nhật tích lũy SharePoint Server 2010 (Gói SharePoint Server): 30.06.2011
GIẢI PHÁP

Cách tải xuống và cài đặt gói dịch vụ

Trung tâm Tải xuống của Microsoft hiện sẵn có tệp sau đây để tải xuống:
Tải xuốngTải xuống gói Microsoft SharePoint Foundation 2010 Gói Dịch vụ 1 ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Để biết thêm thông tin về toàn bộ danh sách tất cả các gói máy chủ SP1 đã phát hành, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2510766 Danh sách tất cả các gói Microsoft SharePoint 2010 và Office server Gói Dịch vụ 1 (SP1)

Tổng quan về các cải tiến trong SharePoint Foundation 2010 SP1

Cụ thể, sau đây là các lĩnh vực cải tiến chính trong SP1:
  • Cải tiến hỗ trợ dành cho Internet Explorer 9.
  • Thùng rác: Cho phép bạn lưu trữ một tuyển tập site hoặc web đã bị xoá.
  • Hệ thống Sao lưu Từ xa (RBS) và bản sao cạn có thể giảm thời gian chết và tăng hiệu suất bằng cách di chuyển con trỏ tới cơ sở dữ liệu thay vì di chuyển cơ sở dữ liệu.
  • Bạn có thể thấy thư mục nào đang sử dụng dung lượng quý giá bằng tính năng Quản lý Lưu trữu trong cài đặt trang web.
  • Hỗ trợ dành cho Microsoft SQL Server 2012.

Danh sách có thể tải xuống bao gồm các sự cố mà gói dịch vụ khắc phục

Hiện có một sổ làm việc liệt kê các sự cố mà gói dịch vụ này khắc phục.
Tải xuốngTải xuống gói Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx ngay bây giờ.

Chú ý Sổ làm việc này bằng tiếng Anh. Sổ làm việc này không được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Các sự cố đã biết và thay đổi hiện tượng
2532126 Các sự cố đã biết mà bạn có thể gặp phải khi cài đặt Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 1 và Microsoft SharePoint 2010 Gói Dịch vụ 1

Thông tin kỹ thuật

Để biết thêm thông tin về gói dịch vụ này bao gồm danh sách các tệp bị ảnh hưởng, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2532120 Chi tiết kỹ thuật về các phiên bản phát hành của Microsoft SharePoint 2010 và Office server Gói Dịch vụ (SP1)

Thuộc tính

ID Bài viết: 2460058 - Xem lại Lần cuối: 04/17/2012 15:05:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft SharePoint Foundation 2010

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460058
Phản hồi