Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tệp đính kèm được mở ở “Chế độ xem được Bảo vệ” chỉ đọc trong Outlook 2010!

Giới thiệu
Bài viết này giải thích cách vô hiệu hoá “Chế độ xem được Bảo vệ” hoặc chế độ "Chỉ đọc" trong Office 2010 khi bạn mở tệp đính kèm.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Tôi nhận được một tệp word qua email và khi tôi mở tệp, thông báo hoặc thanh tiêu đề hiển thị “Chế độ xem được Bảo vệ” hoặc “Chỉ đọc”. Và tôi muốn biết đó là những chế độ gì.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Bạn có bấm đúp vào tệp đính kèm trong Outlook 2010 để xem tệp này trong Word không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Có, tôi đã làm thế. Có xảy ra vấn đề gì không? Nếu một tệp được mở ở Chế độ xem được Bảo vệ hoặc chế độ Chỉ đọc, tôi không thể chỉnh sửa tệp đó đúng không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Hầu hết các chức năng chỉnh sửa đã bị vô hiệu hoá khi tệp được mở ở Chế độ xem được Bảo vệ hoặc chế độ Chỉ đọc. Nhưng bạn có thể vô hiệu hoá Chế độ xem được Bảo vệ hoặc chế độ Chỉ đọc bằng các bước đơn giản.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Hãy cho tôi biết cách làm.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Hãy để tôi giải thích theo thứ tự. Trước tiên, hãy bấm vào tệp word được đính kèm trong thư email trong Outlook. Khi đó Word khởi động và nội dung của tệp được hiển thị nhưng bạn cũng sẽ nhận thấy rằng tệp được mở ở Chế độ xem được Bảo vệ như bạn có thể thấy trong thanh thông báo màu vàng.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Chế độ xem được Bảo vệ có nghĩa là gì?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Các tệp đính kèm trong các thư nhận được thường do người khác đính kèm chứ không phải bạn. Bạn không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng tệp bị nhiễm vi-rút hoặc có chứa nội dung độc hại. Chế độ được Bảo vệ sẽ cho bạn cơ hội đảm bảo rằng bạn có thể tin cậy nội dung trước khi bạn mở nội dung đó. Bấm Kích hoạt Chỉnh sửa nếu bạn có thể tin cậy nội dung.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
"Chế độ xem được Bảo vệ" trong thanh tiêu đề trở thành “Chỉ đọc”.


Nhưng tại sao lại như vậy? Tôi đã bấm Kích hoạt Chỉnh sửa trước đó, tại sao tôi vẫn chưa thể chỉnh sửa tệp? 
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Chế độ Chỉ đọc này có nghĩa là bạn đã mở và đang xem tệp đính kèm. Bạn có biết nơi lưu trữ các tệp đính kèm không? Các tệp này được lưu trữ trong dữ liệu thư Outlook.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif
Tôi hiểu rồi. Thông thường, tệp Word chỉ là một tệp độc lập nhưng tệp này chỉ là một phần của dữ liệu Outlook khi được đính kèm.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Chính xác! Vì là một phần của dữ liệu Outlook, Word không thể đơn giản thực hiện thay đổi đối với dữ liệu. Đó là lý do tại sao tệp đính kèm ở chế độ chỉ đọc.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif
Vì vậy, tệp có thể chỉnh sửa được khi bạn thay đổi tệp đính kèm thành một tệp độc lập. Tôi nói có đúng không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Vâng, bạn nói đúng. Khi trở thành tệp độc lập, tệp không còn là tệp chỉ đọc nữa và bạn sẽ có thể chỉnh sửa và lưu tệp một cách thoải mái.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Làm cách nào để thực hiện việc đó?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Bấm vào tab File (Tệp).
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Tôi có thể xem Tài liệu Chỉ đọc trong các ký tự có màu cam.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Bấm Save As (Lưu với Tên), sau đó tệp sẽ được lưu dưới dạng một tệp độc lập.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-standard1.gif
Để tôi thử xem sao. Tôi bấm Save as (Lưu với tên), rồi nhập Tên tệp và bấm Save (Lưu).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Bây giờ bạn có thể thấy thông báo Chỉ đọc vừa mới biến mất.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Bây giờ tôi không nhìn thấy Chế độ xem được Bảo vệ hoặc Chỉ đọc nữa, tôi có thể chỉnh sửa tài liệu một cách thoải mái.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Bạn có thể sử dụng các bước tương tự khi các tệp Excel, PowerPoint, v.v được đính kèm.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Bây giờ tôi đã hiểu mọi điều về tệp đính kèm. Xin cảm ơn!
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2462730 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 03:23:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Outlook 2010

  • kbpctalk kbexpertisebeginner KB2462730
Phản hồi
body>