Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trong Outlook, tại sao đôi khi các tệp đính kèm xuất hiện trong phần thân thư và khi khác xuất hiện trong tiêu đề?

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Giới thiệu
Khi bạn soạn một thư email và đính kèm một tệp vào thư, tệp đính kèm đôi khi có thể xuất hiện trong phần thân thư nhưng khi khác có thể xuất hiện trong hộp đính kèm bên dưới dòng Chủ đề. Bài viết này giải thích lý do.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Tôi kéo và thả một tệp để đính kèm vào một thư email trong Outlook 2010. Nhưng không hiểu tại sao tệp được đính kèm trong phần thân thư. Tệp đính kèm này thường xuất hiện trong tiêu đề? Điều gì đã xảy ra?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Tệp đính kèm xuất hiện trong phần thân thư vì định dạng thư là Định dạng Rich Text (RTF). Nếu bạn sử dụng RTF, các tệp đính kèm được hiển thị trong phần thân thư.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
RTF là gì? Tệp đính kèm thường được hiển thị trong tiêu đề nhưng bây giờ tệp đính kèm này được hiển thị trong phần thân của văn bản. Có phải vì tôi đã chọn RTF?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Bạn có thể xem thư được soạn ở định dạng RTF hay không bằng cách nhìn vào Định dạng trong tab Định dạng Văn bản . Bạn có thể thấy rằng thư của bạn được viết ở Định dạng Rich Text Format. Bạn cũng có thể kiểm tra định dạng nào được sử dụng bằng cách nhìn vào thanh tiêu đề. 

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Điều đó có nghĩa là tôi không chọn RTF. 
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Outlook sử dụng HTML làm định dạng mặc định nhưng khi bạn trả lời các thư được viết trong RTF, các thư trả lời tự động được viết ở định dạng RTF.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp của tôi, người gửi đã viết thư sử dụng định dạng RTF và tôi đã trả lời thư ở định dạng tương tự.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Sẽ rất hữu ích khi biết rằng có ba loại định dạng khi soạn thư trong Outlook. Tuỳ thuộc vào loại định dạng, cách đính kèm tệp cũng thay đổi.
  • Ở Định dạng Rich Text, các tệp đính kèm được hiển thị trong phần thân thư. Một trong các lợi ích của RTF là bạn có thể thay đổi cỡ và màu phông chữ. Microsoft Outlook hỗ trợ định dạng này.
  • Trong định dạng HTML và Văn bản, các tệp đính kèm được hiển thị trong tiêu đề thư. Định dạng HTML cho phép bạn thay đổi cỡ và màu phông chữ. Hầu hết phần mềm email hỗ trợ soạn thư HTML. Định dạng Văn bản là dạng đơn giản nhất và không cho phép bạn thay đổi cỡ và màu phông chữ. Mặt khác, tất cả phần mềm email có thể xử lý định dạng này.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Vì vậy, sự khác biệt chỉ là về tệp đính kèm được hiển thị trong phần thân thư hay tiêu đề?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Vậy thì RTF rất hữu ích vì nó cho phép bạn nhấn mạnh trọng tâm của tệp đính kèm. Đặc biệt khi bạn đang gửi một số tệp đính kèm, bạn có thể thêm mô tả cho mỗi tệp đính kèm.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Tôi hiểu rồi. RTF có vẻ hữu ích. Có thể tôi sẽ sử dụng định dạng này trong tương lai.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Nhưng bạn cần biết rằng nếu người nhận thư sử dụng phần mềm email khác chứ không phải Outlook, thư có thể không thể đọc được. Sẽ thật hoàn hảo khi cả người gửi và người nhận đều sử dụng Outlook. 
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Ồ! Trong trường hợp này, tôi có nên soạn thư ở định dạng HTML không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Nếu bạn chắc chắn rằng người nhận sử dụng Outlook thì hoàn toàn ổn. Nhưng bạn có thể chuyển đổi định dạng một cách dễ dàng. Bạn có muốn gửi thư ở định dạng HTML cho an toàn không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Chắc chắn là có rồi. Hãy cho tôi biết cách làm.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Bấm vào tab Format Text (Định dạng Văn bản) và bấm HTML trong Format (Định dạng). Bạn cũng có thể thay đổi định dạng của thư khi đang soạn thư.


Nếu bạn muốn chuyển đổi từ HTML sang RTF, bạn có thể thực hiện theo cách tương tự. Khi bạn chuyển đổi từ HTML sang RTF, các tệp được đính kèm ở cuối thư. Vì vậy, bạn cần đặt các tệp đính kèm ở bất kỳ nơi nào bạn muốn trong thư.  
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Khi tôi đã chuyển đổi sang định dạng HTML, tệp đính kèm được hiển thị trong tiêu đề. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sẽ chuyển đổi giữa HTML và RTF tuỳ thuộc vào người tôi gửi thư.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2462816 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 03:29:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

  • kbpctalk kbexpertisebeginner KB2462816
Phản hồi