Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể chuyển qua Màn hình Chào mừng trong Office dành cho Mac

TRIỆU CHỨNG
Khi khởi động bất kỳ ứng dụng Office dành cho Mac nào như Microsoft Word dành cho Mac, PowerPoint dành cho Mac, Excel dành cho Mac hoặc Outlook dành cho Mac, màn hình Chào mừng không có bất kỳ nút nào như OK hoặc Đóng để tiếp tục. 
NGUYÊN NHÂN
Độ phân giải của màn hình quá thấp và nút Đóng ở cuối cùng. 
GIẢI PHÁP
Tăng độ phân giải màn hình để có thể nhìn thấy nút Đóng. Bạn cũng có thể nhấn phím Return hoặc Enter ở bên phải bàn phím. 

Tăng độ phân giải màn hình


  1. Bấm Apple.
  2. Bấm Tuỳ chọn Hệ thống.
  3. Mở Hiển thị.
  4. Thay đổi thành độ phân giải cao hơn. Ví dụ: thay đổi thành 1280x800 hoặc 1680x1050. Chú ý Độ phân giải cao nhất tuỳ thuộc vào những gì màn hình của bạn hỗ trợ. Một số màn hình chỉ có khả năng hiển thị 1024X768.
  5. Đóng cửa sổ.

hang freeze stuck access quit grayed out
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2463892 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2011 13:22:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011

  • dftsdahomeportal KB2463892
Phản hồi