Tệp Microsoft Excel, Word hoặc PowerPoint 2010 không mở do liên kết tệp không đúng

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn bấm đúp vào một trong các loại tệp sau:
 • Word document (.doc hoặc .docx)
 • Excel (.xls hoặc .xlsx)
 • PowerPoint (.ppt hoặc .pptx)
Bạn có thể gặp phải bất kỳ sự cố nào sau đây:
 1. Biểu tượng tệp trống hoặc hiển thị ảnh không đúng.
 2. Tệp không mở ra được.
 3. Bạn nhận được lỗi sau:

  Tệp này không có chương trình nào được liên kết để thực hiện tác vụ này. Tạo một liên kết trong pa-nen điều khiển Tuỳ chọn Thư mục.
 4. Bạn nhận được lỗi sau:

  <tên tệp> không phải là Ứng dụng Win32 hợp lệ

NGUYÊN NHÂN
Các sự cố này xảy ra khi liên kết giữa tệp và ứng dụng tương ứng bị thiếu. 
GIẢI PHÁP
Trước khi bạn tiếp tục với bất kỳ phương pháp nào trong phần này, chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra nhiều cài đặt Office 2010 trên máy tính của mình. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu.
  • Đối với Windows XP, bấm Chạy rồi bấm trong hộp Mở.
  • Đối với Windows Vista, bấm trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm.
  • Đối với Windows 7, bấm trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp.
 2. Gõ appwiz.cpl rồi bấm OK.
 3. Kiểm tra danh sách các chương trình hiện được cài đặt cho nhiều cài đặt của bộ Microsoft Office 2010.
Nếu có nhiều cài đặt của Microsoft Office 2010 được cài đặt trên máy tính, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các bước được liệt kê trong của phần này. Nếu chỉ có một cài đặt của Microsoft Office 2010 trên máy tính, hãy làm theo các bước được liệt kê ở Phương pháp 1 của phần này. Chỉ làm theo các bước được liệt kê trong nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi đã thử hai phương pháp đầu tiên hoặc bạn đã cài đặt gói Thử nghiệm Microsoft Office 2010.

Phương pháp 1

Nếu chỉ có một cài đặt của Microsoft Office 2010 trên máy tính, hãy làm theo các bước sau để sửa chữa Microsoft Office:
 1. Bấm Bắt đầu.
  • Đối với Windows XP, bấm Chạy rồi bấm trong hộp Mở.
  • Đối với Windows Vista, bấm trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm.
  • Đối với Windows 7, bấm trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp.
 2. Gõ appwiz.cpl rồi bấm OK.
 3. Chọn bộ Microsoft Office 2010 mà bạn muốn sửa chữa rồi bấm Thay đổi.
 4. Chọn Sửa chữa rồi bấm Tiếp tục. Có thể bạn phải khởi động lại máy tính sau khi hoàn thành việc sửa chữa.
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi của bạn cho chúng tôi
Phương pháp 2


Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết
Nếu bạn có nhiều cài đặt của bộ Microsoft Office 2010 trên máy tính, chúng tôi khuyến nghị bạn nên dỡ cài đặt các bộ dựa trên Click-to-Run để tránh các sự cố liên kết loại tệp. Bạn sẽ phải dỡ cài đặt bộ Microsoft Office Starter, Microsoft Office Click-to-Run hoặc Microsoft Office 2010 Phiên bản Thử nghiệm và sửa chữa cài đặt của Microsoft Office 2010 dựa trên MSI (gói Microsoft Installer) truyền thống:
 1. Bấm Bắt đầu.
  • Đối với Windows XP, bấm Chạy rồi bấm trong hộp Mở.
  • Đối với Windows Vista, bấm trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm.
  • Đối với Windows 7, bấm trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp.
 2. Gõ appwiz.cpl rồi bấm OK.
 3. Trong danh sách các chương trình Hiện được cài đặt, chọn Microsoft Office Click-to-Run 2010 rồi bấm Loại bỏ (đối với Windows XP) hoặc Dỡ cài đặt (đối với Windows Vista và Windows 7).
 4. Bạn sẽ thấy một dấu nhắc yêu cầu bạn dỡ cài đặt lựa chọn của mình. Bấm .
 5. Làm theo các hướng dẫn dỡ cài đặt rồi khởi động lại máy tính.
 6. Bấm Bắt đầu.
  • Đối với Windows XP, bấm Chạy rồi bấm trong hộp Mở.
  • Đối với Windows Vista, bấm trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm.
  • Đối với Windows 7, bấm trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp.
 7. Gõ appwiz.cpl rồi bấm OK.
 8. Chọn bộ Office 2010 dựa trên MSI mà bạn muốn sửa chữa và bấm Thay đổi.
 9. Chọn Sửa chữa rồi bấm Tiếp tục. Có thể bạn phải khởi động lại máy tính sau khi hoàn thành việc sửa chữa.
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi của bạn cho chúng tôi

Phương pháp 3


Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết
Chú ý: Phương pháp này có thể không phải là bản khắc phục sự cố vĩnh viễn cho sự cố liên kết loại tệp mà bạn đang gặp. Chúng tôi khuyên bạn đầu tiên nên làm theo các phương pháp trước đó và chỉ thử những bước này nếu bạn tiếp tục gặp phải sự cố.

Nếu bạn chỉ có một trong các bộ Microsoft Office Starter, Microsoft Office 2010 Phiên bản Thử nghiệm hoặc Microsoft Office Click-to-Run 2010 được cài đặt trên máy tính, hãy làm theo các bước sau để liên kết lại tệp theo cách thủ công:
 1. Bấm chuột phải vào tệp Microsoft Office mà bạn muốn mở. Đối với Windows XP, có thể bạn phải bấm SHIFT và bấm chuột phải vào tệp.
 2. Chọn Mở bằng rồi bấm Chọn chương trình mặc định... (đối với Windows 7 hoặc Windows Vista) hoặc Chọn Chương trình (đối với Windows XP).
 3. Trong danh sách Chương trình được Khuyến nghị, chọn Microsoft Office Client Virtualization Handler.
 4. Bấm để chọn hộp kiểm Luôn sử dụng chương trình đã chọn để mở loại tệp này rồi bấm OK.

Nếu bạn chỉ có bộ Microsoft Office 2010 dựa trên MSI (gói Microsoft Installer) được cài đặt trên máy tính, hãy làm theo các bước sau để liên kết lại tệp theo cách thủ công:
 1. Bấm chuột phải vào tệp Microsoft Office mà bạn muốn mở. Đối với Windows XP, có thể bạn phải bấm SHIFT và bấm chuột phải vào tệp.
 2. Chọn Mở bằng rồi bấm Chọn chương trình mặc định... (đối với Windows 7 hoặc Windows Vista) hoặc Chọn Chương trình (đối với Windows XP).
 3. Trong danh sách các Chương trình được Khuyến nghị, chọn chương trình thích hợp để liên kết với tệp.
 4. Bấm để chọn hộp kiểm Luôn sử dụng chương trình đã chọn để mở loại tệp này rồi bấm OK.
Biểu tượng tệp của bạn bây giờ sẽ hiển thị đúng ảnh và sẽ mở ra trong đúng chương trình Microsoft Office.

Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi của bạn cho chúng tôi
THÔNG TIN THÊM
Phiên bản Click-to-Run và MSI (gói Microsoft Installer) truyền thống của Microsoft Office 2010 không được thiết kế để sử dụng trên cùng một máy tính. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên chọn một phiên bản để chạy trên máy tính nhằm tránh các sự cố như được nêu trong bài viết này.

Để biế́t thêm thông tin về Microsoft Office Click-to-Run và liên kết tệp, hãy bấ́m vào số́ bài viế́t sau để xem bà̀i viết trong Cơ sở Kiế́n thức Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/982434/vi-vn Tổng quan về Microsoft Office Click-to-Run dành cho Office 2010


Nếu bạn đã làm theo các bước trong bước này nhưng vẫn nhận được thông báo lỗi giống như được liệt kê trong phần Hiện tượng của bài viết này, bạn có thể gặp vấn đề về quyền với sổ đăng ký của mình.
Vì có thể không biết được nguyên nhân dẫn đến vấn đề về quyền, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét khôi phục Windows về trạng thái trước đó.

Khôi phục các tệp và cài đặt hệ thống (Windows 7)
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Restore-system-files-and-settings

Cách sửa chữa hệ điều hành và cách khôi phục cấu hình hệ điều hành về thời điểm trước trong Windows Vista
http://support.microsoft.com/kb/936212 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

Cách khôi phục Windows XP về trạng thái trước đó
http://support.microsoft.com/kb/306084/vi-vn


Nếu các tệp Excel của bạn vẫn không mở nhưng không còn bị lỗi sau khi thực hiện các bước này, bạn có thể cần giải quyết vấn đề bổ sung.

Chúng tôi khuyên bạn cũng kiểm tra nội dung được cung cấp trong bài viết này:
http://support.microsoft.com/kb/211494/vi-vn


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2464297 - Xem lại Lần cuối: 12/23/2011 08:37:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010

 • KB2464297
Phản hồi