Tem thời gian "Gửi" trên thư email không chính xác trong Outlook trên web

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2466942
TRIỆU CHỨNG

Tem thời gian gửi thư email có thể không chính xác khi bạn đăng nhập vào Outlook trên web (chính thức được gọi là Outlook Web Access hoặc Outlook Web App) trong một môi trường doanh nghiệp gửi thư. Ngoài ra, khi gặp yêu cầu cũng có thể không chính xác.

NGUYÊN NHÂN

Sự cố này có thể xảy ra nếu tất cả các điều kiện sau là đúng:

 • Bạn đang ở trong một khu vực không theo giờ mùa hè (DST).
 • Máy chủ đang chạy Microsoft Exchange Server khi hộp thư được lưu trữ được đặt trong một khu vực sau DST.

GIẢI PHÁP

Để khắc phục sự cố này, đặt múi giờ trên máy chủ Exchange vùng khớp với múi giờ chuẩn quốc tế (UTC) xứ máy chủ nằm ở đâu. Đảm bảo rằng vùng UTC quốc gia mà không tuân thủ DST.

Thiết lập khu vực trong Outlook trên web

Bạn cũng có thể phải đặt múi giờ trong Outlook Web Access hoặc Outlook Web App. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau, tuỳ theo trường hợp của bạn.

Microsoft Exchange Server 2013

 1. Đăng nhập vào Microsoft Outlook Web App.
 2. Nhấp vào cài đặt.
 3. Bấm vào Tuỳ chọn.
 4. Nhấp vào cài đặt.
 5. Nhấp vào khu vực.
 6. Múi giờ hiện tại, bấm vào múi giờ bạn muốn.

Microsoft Exchange Server 2010

 1. Đăng nhập vào Microsoft Outlook Web App.
 2. Bấm vào tuỳ chọn, và sau đó bấm Xem tất cả Tuỳ chọn.
 3. Nhấp vào cài đặt.
 4. Nhấp vào khu vực.
 5. Múi giờ hiện tại, bấm vào múi giờ bạn muốn.

Microsoft Exchange Server 2007

 1. Đăng nhập vào Microsoft Office Outlook Web Access.
 2. Bấm vào Tuỳ chọn.
 3. Nhấp vào thiết đặt vùng.
 4. Trong hộp múi giờ hiện tại , bấm vào múi giờ bạn muốn.
THÔNG TIN THÊM

Sự cố này xảy ra khi bạn sử dụng Microsoft Outlook, vì Outlook sử dụng thông tin múi giờ từ hệ điều hành khách.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2466942 - Xem lại Lần cuối: 10/01/2015 07:17:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbmt KB2466942 KbMtvi
Phản hồi