Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Nhiều sự kiện "Tổ chức sự kiện ID 1216" trong thư mục dịch vụ sự kiện đăng nhập

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:246717
QUAN TRỌNG: Bài viết này chứa thông tin về việc sửa đổi registry. Trước khi bạn chỉnh sửa registry, hãy chắc chắn để trở lại nó lên và đảm bảo rằng bạn hiểu làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Thông tin về làm thế nào để sao lưu, khôi phục và chỉnh sửa registry, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả của Microsoft Windows Registry
TRIỆU CHỨNG
Bạn có thể tìm thấy nhiều trường hợp của các mục sau đây trong sổ ghi sự kiện dịch vụ thư mục:
Sự kiện loại: cảnh báo
Sự kiện nguồn: NTDS LDAP
Thể loại sự kiện: LDAP Interface
Tổ chức sự kiện ID: 1216
Ngày: 11/19/2000
Thời gian: 09:12:58
Người dùng: N/A
Máy tính: máy tính
Mô tả:
Hệ phục vụ LDAP đóng cửa một ổ cắm để một khách hàng vì của một điều kiện lỗi, 1234. (Nội bộ ID c01028c::4294967295).
Lưu ý rằng giá trị nội bộ ID khác nhau với mỗi trường hợp.
NGUYÊN NHÂN
Thông báo sổ ghi sự kiện này xảy ra khi một khách hàng Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mà sẽ gửi một yêu cầu cho máy tính bằng cách sử dụng giao thức Datagram người dùng (UDP) nhưng không giữ ổ cắm của nó mở để lắng nghe cho các phản ứng từ hệ phục vụ. Khi máy chủ sẽ gửi câu trả lời trở lại, các thông báo lỗi đăng nhập sổ ghi sự kiện. Đây là một lỗi vô hại có thể xảy ra thường xuyên dưới điều kiện hoạt động bình thường. Nó xảy ra chỉ khi ghi nhật ký chuẩn đoán mức tăng lên bằng cách sửa đổi ở cấp độ của LDAP đăng 2 trở lên trong sổ đăng ký.
GIẢI PHÁP
CẢNH BÁO: Nếu bạn sử dụng Registry Editor không chính xác, bạn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng mà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành của bạn. Microsoft không thể đảm bảo rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà kết quả từ việc sử dụng Registry Editor không chính xác. Sử dụng Registry Editor nguy cơ của riêng bạn.

Để giải quyết vấn đề này:
  1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
  2. Xác định vị trí giá trị LDAP giao diện các sự kiện trong khóa registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
  3. Thiết lập giá trị dữ liệu giá trị LDAP giao diện các sự kiện để thiết đặt thấp hơn, và sau đó nhấp vào Ok.
  4. Thoát khỏi Registry Editor.
Giá trị mặc định cho giá trị đăng ký này là 0.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 246717 - Xem lại Lần cuối: 09/11/2011 23:09:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V

  • kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB246717 KbMtvi
Phản hồi