Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Quản lý mạng in ấn trong một môi trường Windows

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:246855
TÓM TẮT
Điểm và in ấn làm giảm overhead hành chính, và đơn giản hoá và tự động hóa in ấn. Chức năng điểm và in được giới thiệu trong Microsoft Windows 95, Windows 98, và Windows 98 Second Edition (như là một khách hàng) và Microsoft Windows NT 3.5 và sau này.

Khi bạn kết nối với một máy in trên hệ phục vụ in, kết nối khách hàng sẽ cho các trình điều khiển thích hợp trên hệ phục vụ in. Nếu trình điều khiển được cài đặt trên máy chủ, các trình điều khiển tự động tải về và cấu hình cho các khách hàng. Tuy nhiên, nếu các trình điều khiển không có, bạn được nhắc chọn và cài đặt các trình điều khiển.
THÔNG TIN THÊM
Bài viết này mô tả các kết quả của tình huống được cấu hình không đúng hoặc không tương thích điểm và in ấn, và cung cấp các giải pháp cho những tình huống.

Khi bạn cố gắng để kết nối một khách hàng dựa trên Windows mạng lưới hệ phục vụ in, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Hệ phục vụ mà trên đó các tên thiết bị máy in cư trú không có trình điều khiển máy in đúng được cài đặt. Nếu bạn muốn cài đặt trình điều khiển trên máy tính địa phương của bạn, bấm OK.
Thông báo lỗi này có thể được hiển thị trong bất kỳ trường hợp sau:
 • Khi khối tin máy chủ (giao thức SMB) được kết nối với hệ phục vụ in.
 • Khi một Windows 95, Windows 98, hoặc Winodws 98 Second Edition dựa trên máy tính đang chạy tập tin và in Sharing.
 • Khi một Alpha dựa trên máy tính đang chạy Windows NT 4.0 Server kết nối một x 86 dựa trên khách hàng mà không có máy Alpha in trình điều khiển.
 • Khi bạn kết nối tới máy in bằng cách sử dụng mới Internet in ấn Protocol (IPP) và trình điều khiển thích hợp không có cài đặt trên hệ phục vụ in Internet.
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong một trong các tình huống mô tả ở trên, sử dụng workaround thích hợp.

SMB kết nối máy phục vụ in

SMB in hộp cho máy trạm trên mạng gửi công việc in trực tiếp tới hệ phục vụ in mà không qua một trung gian máy tính cá nhân hay máy phục vụ in. Kiểu cấu hình này không hỗ trợ điểm và in ấn.

Giải pháp

Chỉnh sửa hành vi này, cài đặt trình điều khiển in tại địa phương và tạo một kết nối với SMB in chia sẻ:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và sau đó nhấp vào Máy in.
 2. Bấm đúp Thêm máy in, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 3. Nhấp vào Máy in cục bộ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Tạo cổng mới.
 5. Trong các Loại hộp, bấm vào Local cảng, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Gõ tên chia sẻ SMB. Ví dụ:
  \\PrintServer\Sharename
 7. Tiếp tục thuật sĩ và cài đặt trình điều khiển thích hợp cho thiết bị.

Máy tính chạy Windows 95, Windows 98, hoặc Windows 98 Second Edition

Bạn có thể chia sẻ trong các thiết bị in để các máy tính khác trên mạng trong Windows 95, Windows 98 và Windows 98 Second Edition. Những phiên bản này của Windows không hỗ trợ trình điều khiển thay thế như Windows NT hiện, do đó, chỉ những khách hàng có thể kết nối trong kịch bản này điểm và in ấn.

Giải pháp

Chỉnh sửa hành vi này, cài đặt trình điều khiển in tại địa phương và tạo một kết nối với Windows 95, Windows 98, hoặc Windows 98 Second Edition in chia sẻ:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và sau đó nhấp vào Máy in.
 2. Bấm đúp Thêm máy in, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 3. Nhấp vào Máy in cục bộ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Tạo cổng mới.
 5. Trong các Loại hộp, bấm vào Local cảng, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Gõ tên chia sẻ SMB. Ví dụ:
  \\PrintServer\Sharename
 7. Tiếp tục thuật sĩ và cài đặt trình điều khiển thích hợp cho thiết bị.

Windows NT 4.0 (máy chủ không x 86, x 86 khách hàng)

Nếu mạng của bạn có chứa một hỗn hợp của Windows 95, Windows 98, hoặc Windows 98 Second Edition dựa, Alpha-dựa, và x 86 dựa trên máy tính, bạn có thể cài đặt trình điều khiển máy in cho mỗi một ngày mỗi phục vụ in. Làm điều này đảm bảo rằng tài liệu có nguồn gốc từ Windows NT hoặc Windows 95, Windows 98, hoặc Windows 98 Second Edition khách hàng chạy trên bất kỳ loại phần cứng có thể dùng tất cả các thiết bị in ấn. Trong thời điểm và in ấn, Windows NT khách hàng gọi các chương trình ứng dụng giao diện (API) GetPrinterDriver, và lấy được thông tin về các trình điều khiển đã được cài đặt trên máy chủ. Nếu không tìm thấy trình điều khiển thích hợp, các thông báo lỗi được truyền cho khách hàng.

Giải pháp

Chỉnh sửa hành vi này, sử dụng các phương pháp thích hợp.

Phương pháp 1 (chỉ có quản trị viên): cấu hình máy chủ không x 86 dựa cho trình điều khiển không phải người bản xứ để chứa tất cả các khách hàng trên mạng. Sử dụng các bước sau để cài đặt trình điều khiển khách hàng trên một máy tính chạy Windows NT Server:
 1. Từ một x 86 dựa trên máy khách, trình duyệt hệ phục vụ in.
 2. Bấm vào cặp in, và sau đó bấm đúp chuột Thuật sĩ máy in thêm.
 3. Bấm vào cổng thích hợp, và hoặc bấm vào máy in từ các Mô hình/sản xuất danh sách, hoặc nhấp chuột Có đĩa và gõ đường dẫn đến một trình điều khiển Cập Nhật.
 4. Sau khi bạn hoàn thành thuật sĩ, x 86 dựa trên khách hàng có thể tải về trình điều khiển tự động khi kết nối.
Cách 2: Cài đặt các trình điều khiển thích hợp trên máy khách. Nếu trình điều khiển không sẵn dùng trên hệ phục vụ, bạn có thể cài đặt trình điều khiển tại địa phương trên máy tính của bạn và chuyển hướng đầu ra đến hệ phục vụ in.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và sau đó nhấp vào Máy in.
 2. Bấm đúp Thêm máy in, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 3. Nhấp vào Máy in cục bộ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Tạo cổng mới.
 5. Trong các Loại hộp, bấm vào Local cảng, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Gõ tên chia sẻ. Ví dụ:
  \\PrintServer\Sharename
 7. Tiếp tục thuật sĩ và cài đặt trình điều khiển thích hợp cho thiết bị.

Giao thức Internet in ấn (IPP)

Bạn có thể sử dụng IPP in trực tiếp tới một Uniform Resource Locator (URL) trong một mạng nội bộ hoặc Internet. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt máy in từ Internet hoặc mạng nội bộ bằng cách sử dụng Microsoft Internet Explorer. Thông báo lỗi có thể xảy ra khi hệ phục vụ in IPP không có trình điều khiển phù hợp được cài đặt.

Giải pháp

Chỉnh sửa hành vi này, sử dụng các phương pháp thích hợp.

Phương pháp 1 (chỉ có quản trị viên): cài đặt trình điều khiển tương thích trên máy chủ.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, bấm In thư mục.
 2. Bấm đúp Thêm máy in, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 3. Nhấp vào Máy in cục bộ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Tạo cổng mới.
 5. Trong các Loại hộp, bấm vào Local cảng, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Gõ tên chia sẻ. Ví dụ:
  \\PrintServer\Sharename
 7. Tiếp tục thuật sĩ và cài đặt trình điều khiển thích hợp cho thiết bị.
Cách 2: Cài đặt trình điều khiển thích hợp trên máy khách và máy in chuyển hướng đến URL IPP thích hợp.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, bấm Máy in.
 2. Bấm đúp Thêm máy in, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 3. Nhấp vào Máy in cục bộ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Tạo cổng mới.
 5. Trong các Loại hộp, bấm vào Trình giám sát cổng tiêu chuẩn, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Gõ địa chỉ giao thức Internet (IP) của hệ phục vụ in IPP.
 7. Tiếp tục thuật sĩ thêm máy in và cài đặt trình điều khiển thích hợp.

Trình điều khiển in không tương thích

Một số trình điều khiển bên thứ ba được viết cho Windows NT 4.0 không hoạt động đúng trong Windows 2000. Nếu bạn cố gắng để cài đặt trình điều khiển không tương thích, các thông báo lỗi được hiển thị trong thời điểm và in ấn.

Cách giải quyết

Chỉnh sửa hành vi này, sử dụng các phương pháp thích hợp.

Phương pháp 1 (chỉ có quản trị viên): có được trình điều khiển Cập Nhật từ trang Web của nhà sản xuất.
 1. Tải về và cài đặt trình điều khiển Cập Nhật.
 2. Nếu người lái xe có một công cụ gỡ bỏ, chạy công cụ trước khi tiếp tục các bước sau.
 3. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và sau đó nhấp vào Máy in.
 4. Bấm đúp Thêm máy in, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 5. Nhấp vào Máy in cục bộ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Click vào cùng một cổng bạn sử dụng trình điều khiển trước đó.
 7. Nhấp vào Có đĩa và gõ thư mục cài đặt cho trình điều khiển Cập Nhật.
 8. Tiếp tục với thiết lập và chia sẻ trong trình điều khiển cho khách hàng xuống cấp.
Phương pháp 2 (chỉ có quản trị viên): cài đặt trình điều khiển Windows 2000 trên hệ phục vụ in.
 1. Nếu trình điều khiển ban đầu có một công cụ gỡ bỏ, chạy công cụ trước khi tiếp tục các bước sau.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và sau đó nhấp vào Máy in.
 3. Bấm đúp Thêm máy in, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Máy in cục bộ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 5. Click vào cùng một cổng bạn sử dụng trình điều khiển OEM (OEM) trước.
 6. Bấm vào các mô hình thích hợp trong các Mô hình/nhà sản xuất danh sách.
 7. Kết thúc thiết lập và chia sẻ trong máy in để sử dụng mạng.
Phương pháp 3: Cài đặt trình điều khiển tương thích trên máy khách và chuyển hướng đầu ra đến hệ phục vụ.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và bấm Máy in.
 2. Bấm đúp Thêm máy in, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 3. Nhấp vào Máy in cục bộ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Tạo cổng mới.
 5. Trong các Loại hộp, bấm vào Local cảng, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Gõ tên chia sẻ. Ví dụ:
  \\PrintServer\Sharename
 7. Tiếp tục thuật sĩ và cài đặt trình điều khiển thích hợp cho thiết bị.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 246855 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 08:37:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbenv kbhowto kbprint kbmt KB246855 KbMtvi
Phản hồi
ml>