Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Công cụ có trong Microsoft Windows 98 Resource Kit

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:247024
TÓM TẮT
Microsoft Windows 98 Resource Kit là một tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để triển khai, cấu hình, và hỗ trợ Windows 98 trong tổ chức của bạn. Bài này liệt kê các công cụ có trong Microsoft Windows 98 Resource Kit. Một số công cụ được liệt kê hai lần; một lần bởi tên tập tin của họ và một lần bởi tên đầy đủ của họ.
THÔNG TIN THÊM
W98card.hlp (Adapter Card Help)Aniedit.exe (Animated Cursor Editor)Associate.exeAutomated .inf Installer (Infinst.exe)Batch.exe (Microsoft Batch 98 Automated Setup Tool)Batch File Wait (Sleep.exe)Bootedit.exe (Windows Boot Editor) Checklinks.exe (Link Check Wizard)Chdoscp.exe (MS-DOS Code Page Changer) Choice.exe (User Input for Batch Files)Clip.exe (Clip)Clipstor.exe (Clipboard Buffer Tool)Cliptray.exe (Clipboard Organizer) Compreg.exe (Registry Comparison Tool)Createfile.exe (System Stress Testing Tool)Dbset.exe (Bulk Configuration Tool)Defptr.exe (Default Printer)Depends.exe (Dependency Walker)Dflayout.exe (Compound File Layout User Tool)Dupfinder.exe (Duplicate File Finder)Environment Setting Tool (Winset.exe)Exetype.exe (Finding the Executable Type)Expand.exe (Expand for Windows)Fat32win.exe (Fat32 Conversion Information Tool)File and Directory Comparison (Windiff.exe)Filever.exe (FileVer)Fileinfo.exe (System File Information)Filewise.exe (FileWise)Finding the Executable Type (Exetype.exe)Findstr.exe (Search Tool)Forfiles.exeFreedisk.exeGreping.exe (GRE Protocol Troubleshooting Tool)Hardware Compatibility ListImagedit.exe (Image Editor)Profmgr.exe (Internet Explorer Profile Manager)Infinst.exe (Automated .inf Installer)Kill.exe (Task Killing Tool)Lfnback.exe (Long Filename Backup Tool)Link Check Wizard (Checklinks.exe)List.exe (Text Editor)Logtime.exe Mcopy.exeMicrosoft Batch 98 Automated Setup Tool (Batch.exe)Minitel.ttf (Minitel Emulation Files)Msconfig.exe (System Troubleshooting Tool)MS-DOS Code Page Changer (Chdoscp.exe)Msinfo32.exe (System Troubleshooting Tool)Nettime.exe (Server Time Synchronization Tool)Network Monitor Agent and Protocol Driver (Nmagent.exe)Nmagent.exe (Network Monitor Agent and Protocol Driver)Now.exe (Now)Oleview.exe (OLE/COM Object Viewer)Pwledit.exe (Password List Editor)POSIX 32-bit Workalike ToolsPoledit.exe (System Policy Editor)Tweakui (Power Toys)Profmgr.exe (Internet Explorer Profile Manager)Quick Launch Express (Application Management Tool)Quiktray.exe (System Tray Tool)Reg.exe Remotreg (Microsoft Remote Registry Service)Regina REXX Scripting LanguageRpcpp (Microsoft Remote Procedure Call Print Provider)Server Time Synchronization Tool (Nettime.exe)Sleep.exe (Batch File Wait)SNMP Agent (Windows 98 Remote SNMP Service)Srchreg.exeSredit.exe (Scanreg.ini Editing Tool)Poledit.exe (System Policy Editor)Task Killing Tool (Kill.exe)Task List Viewer (Tlist.exe)Textview.exe (TextViewer)Timethis.exe (Time This)Timezone.exe (Daylight Saving Time Tool)Tlist.exe (Task List Viewer)Translate.exe Tweakui (Desktop Power Toy)Tzedit.exe (Time Zone Tool)Usbview.exe (USB Device Troubleshooter)User Input for Batch Files (Choice.exe)UUDecode and UUEncode Utility, 32-Bit (Uucode.exe)Waitfor.exe Where.exe (File Locating Tool)Winalign.exe (Application Performance Optimizer)Winboot.exe (Multiple Language Boot)Windiff.exe (File and Directory Comparison)Winrep (Windows Report Tool)Winrep SDK (WinRep Software Development Kit)Winset.exe (Environment Setting Tool)Windows 98 Adapter Card Help (W98card.hlp) Windows 98 Hardware Compatibility List Windows 98 Resource Kit book online Windows Boot Editor (Bootedit.exe)Windows File Information (Fileinfo.exe)Windows NT and Windows 98 Logo Requirements Windows Scripting Host: Documentation/Sample Scripts Windows Scripting Host: Programmer's Reference 				
nettime

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Özellikler

Makale No: 247024 - Son İnceleme: 08/21/2011 10:16:00 - Düzeltme: 2.0

  • kbinfo kbmt KB247024 KbMtvi
Geri bildirim