Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách ngắt dòng hoặc nhập dấu ngắt dòng trong ô Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Giới thiệu
Trong Excel, bạn không thể đọc được toàn bộ văn bản khi văn bản dài hơn độ rộng của ô. Bài viết này trình bày cách điều chỉnh văn bản trong một ô bằng cách ngắt dòng hoặc nhập dấu ngắt dòng.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Tôi đang tạo một bảng trong Excel. Có một văn bản dài và văn bản này khó đọc. Khi độ dài của văn bản vượt quá độ rộng của một ô, văn bản sẽ chồng chéo với ô bên cạnh và một phần của văn bản bị ẩn. Mặt khác, nếu tôi mở rộng chiều rộng của ô đó, bảng trông không cân đối.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Khi đó tại sao bạn không Ngắt Dòng để căn chỉnh?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Tôi không biết là có thể ngắt dòng trong ô Excel.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Việc bạn cần làm là chọn một ô có chứa văn bản dài và bấm vào Ngắt Dòng, bạn có thể thấy tuỳ chọn này trên tab Home (Chủ).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Ồ! Văn bản đã được ngắt dòng.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Đúng vậy, văn bản đã được ngắt dòng để phù hợp với độ rộng của cột.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif
Giao diện trông khác với ở Excel 2003. Có thể thực hiện điều này trong Excel 2003 không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Bạn đừng lo. Có một cách khác. Bạn cũng có thể ngắt dòng từ Format Cells (Định dạng Ô). Bạn có thể sử dụng phương pháp này trong Excel 2003, Excel 2007 và Excel 2010.  
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Cho tôi biết thêm về phương pháp thay thế này.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Bấm chuột phải vào ô bạn muốn ngắt dòng và bấm Format Cells (Định dạng Ô). Trên tab Alignment (Căn chỉnh), chọn hộp kiểm Wrap text (Ngắt dòng) và bấm OK.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Đúng rồi, văn bản đã được ngắt dòng!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn. Nhưng nếu bạn có Excel 2007 hoặc Excel 2010, tôi khuyên bạn nên sử dụng nút Wrap Text (Ngắt Dòng) vì nút này hiệu quả hơn.

Cho đến lúc này, tôi đã trình bày cho bạn cách ngắt dòng trong một ô. Việc biết rằng bạn có thể ngắt dòng của toàn bộ cột hay hàng cùng lúc là hữu ích.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Tôi băn khoăn liệu có thể ngắt dòng theo cách thủ công hay không. Ý tôi là tôi không muốn ngắt các từ bằng cách ngắt dòng tự động.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-wonder.gif
Có, bạn thể nhập dấu ngắt dòng theo cách thủ công. Trước tiên, bấm chuột phải vào ô mà bạn muốn ngắt dòng. Sau đó, ô này sẽ được hiển thị ở chế độ chỉnh sửa.


Tiếp theo, bấm vào điểm bạn muốn ngắt dòng và Nhấn Alt + Enter.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Bằng cách nhấn đồng thời cả phím Alt và Enter, tôi có thể nhập dấu ngắt dòng mọi chỗ tôi muốn. Khi ô có chứa vài mục, việc đọc sẽ dễ dàng hơn nhiều bằng cách đặt mỗi mục trên một dòng. Cảm ơn bạn nhiều.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2473659 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 03:37:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

  • kbpctalk kbexpertisebeginner KB2473659
Phản hồi