Thông báo lỗi: 403.2 cấm: đọc truy nhập bị cấm

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:247677
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi kết nối tới một trang Web Internet Information Services (IIS) 5.0, người dùng có thể nhận được thông báo lỗi sau:
403.2 Cấm: Đọc truy nhập bị cấm
NGUYÊN NHÂN
Lỗi này có thể được gây ra bởi một số điều, nhưng sau đây là phổ biến nhất:
  • Các nguồn tài nguyên đang được truy cập không có quyền truy cập đọc đặt (thông qua IIS). Ví dụ, các thư mục script không có đọc truy cập theo mặc định.
  • Tài liệu mặc định được chỉ rõ là hoặc không chính xác, hoặc tài liệu mặc định không tồn tại. Ví dụ, tài liệu mặc định có thể được thiết lập để Default.htm, nhưng một tải lên bởi nhà xuất bản Web là Index.htm. Nếu một tập tin tên Default.htm không có trang Web đó, thông báo lỗi này xảy ra.
  • Thư mục lưu không được phép khi nó nên. Ví dụ, nếu bạn có một trang Web được cấu hình để hiển thị một danh sách thư mục (tất cả các file trong không gian tên mà bạn đang truy cập vào) và thư mục xem không được phép, thông báo lỗi này xảy ra.
GIẢI PHÁP
Hãy chắc chắn đọc truy cập được kích hoạt trên các trang web hoặc thư mục nơi người dùng đang lưu tệp. Nếu thư mục lưu nên được sử dụng (cho danh sách tập tin), sau đó nó phải được xác định về các tính chất của các thư mục hay trang web (một tài liệu mặc định nên không được sử dụng để ngăn chặn các vấn đề khác nếu đây là trường hợp).
IIS 5

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 247677 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 09:43:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbprb kbprod2web kbmt KB247677 KbMtvi
Phản hồi