Bản cập nhật Tích luỹ Office 2010 trong tháng 12 năm 2010

GIỚI THIỆU
Các gói cập nhật tích luỹ trong tháng 12 năm 2010 bao gồm các hotfix mới nhất dành cho các máy chủ Microsoft Office 2010. ứng dụng gói lõi Microsoft Office 2010 và cho các máy chủ Microsoft Office 2010 servers.

Chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm các hotfix trước khi triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Vì các gói cập nhật là tích luỹ, mỗi bản vá lỗi mới được phát hành đều có chứa tất cả các hotfix và bản vá bảo mật kèm theo gói cập nhật trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng phiên bản khắc phục sự cố gần đây nhất có chứa hotfix bạn cần.
Thông tin thêm

Cách tải xuống gói cập nhật tích luỹ trong tháng 12 năm 2010

Nhóm gói cập nhật tích luỹ được hỗ trợ hiện có sẵn trên Microsoft. Tuy nhiên, mỗi gói chỉ để sửa các ứng dụng được liệt kê trong bài viết này. Chỉ áp dụng gói vào những hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ sự cố nào trong số này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi gói cập nhật tiếp theo có các hotfix trong các gói cập nhật tích luỹ này.

Chú ý Nếu xảy ra sự cố nào khác hoặc yêu cầu phải có biện pháp khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng đối với các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với gói cập nhật tích luỹ cụ thể. Để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Các gói được đưa vào bản cập nhật tích luỹ trong tháng 12 năm 2010

Liên kết đến bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft thảo luận mỗi hotfix sẽ được phát hành khi có bài viết này. Để nhận được hotfix cụ thể, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và yêu cầu hotfix bằng cách tham khảo số bài viết Cơ sở Kiến thức.

Để biết thêm thông tin về các lỗi của gói Office 2010, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB).

Cập nhật Máy khách của Office 2010

Tên gói hotfix Số bài viết trong Cơ sở Kiến thức Sản phẩm
ace-x-none.msp
2459110Mô tả về gói hotfix Access 2010 (ace-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Access 2010
access-x-none.msp
2466280Mô tả về gói hotfix Access 2010 (access-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Access 2010
accessde-x-none.msp
2466284Mô tả về gói hotfix cho Access 2010 (accessde-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Access 2010
excel-x-none.msp
2459118Mô tả về gói hotfix Excel 2010 (excel-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Excel 2010
excelintl-nl-nl.msp
2459120Mô tả về gói hotfix cho Excel 2010 (excelintl-nl-nl.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Excel 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2466275Mô tả về gói hotfix Excel 2010 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Excel 2010
excelintl-pl-pl.msp
2466276Mô tả về gói hotfix cho Excel 2010 (excelintl-pl-pl.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Excel 2010
mso-x-none.msp
2459116Mô tả về gói hotfix Office 2010 (mso-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Office 2010
convintl.msp
2459117Mô tả về gói hotfix cho Office 2010 (convintl.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Office 2010
exppdf-x-none.msp
2466269Mô tả về gói hotfix cho Office 2010 (exppdf-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Office 2010
osc-x-none.msp
2466271Mô tả về gói hotfix cho Office 2010 (osc-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Office 2010
gfx-x-none.msp
2466272Mô tả về gói hotfix Office 2010 (gfx-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Office 2010
msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp
2466286Mô tả về gói hotfix cho Office 2010 (msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2466274Mô tả về gói hotfix Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Office 2010
outlook-x-none.msp
2459115Mô tả về gói hotfix Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Outlook 2010
powerpoint-x-none.msp
2466273Mô tả về gói hotfix cho PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
PowerPoint 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2466282Mô tả về gói hotfix PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
PowerPoint 2010
pptview-x-none.msp
2466283Mô tả về gói hotfix cho PowerPoint 2010 (pptview-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2466263Mô tả về gói hotfix Project 2010 (project-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Project 2010
searchdctm-x-none.msp
2459111Mô tả về gói hotfix cho SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum (searchdctm-x-none.msp ): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum
Word-x-none.msp
2459114Mô tả về gói hotfix cho Word 2010 (Word-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Word 2010

Bản cập nhật Máy chủ Đơn lẻ Office 2010

Tên gói hotfix Số bài viết trong Cơ sở Kiến thức Sản phẩm
wacwfe-x-none.msp
2459107Mô tả về gói hotfix cho Office Online (wacwfe-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Office Online
ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp
2466270Mô tả về gói hotfix cho PerformancePoint Server 2010 (ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2459112Mô tả về gói hotfix Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Project Server 2010
pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp
2459113Mô tả về gói hotfix cho Project Server 2010 (pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Project Server 2010
dlc-x-none.msp
2459119Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
SharePoint Server 2010
sts-x-none.msp
2459108 Mô tả về gói hotfix cho SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): Ngày 31 tháng 12 năm 2010
SharePoint Foundation 2010 

Bản cập nhật Máy chủ Office 2010 dành cho Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) và SharePoint Foundation Servers

Tên gói hotfix Số bài viết trong Cơ sở Kiến thức Sản phẩm
Gói Project Server
2459258 Mô tả về Gói Hotfix cho Máy chủ Cập nhật Tích luỹ Project Server 2010 (Gói Project Server): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
Project Server 2010
Gói SharePoint Foundation Server
2459125 Mô tả về Gói Hotfix cho Máy chủ Cập nhật Tích luỹ SharePoint Foundation 2010 (Gói SharePoint Foundation Server): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
SharePoint Foundation 2010 
Gói MOSS Server
2459257 Mô tả về Gói Hotfix Máy chủ Cập nhật Tích luỹ SharePoint Server 2010 (MOSS server-package): Ngày 14 tháng 12 năm 2010
SharePoint Server 2010

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết được nêu trong các bài viết KB dành cho từng gói riêng.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2479673 - Xem lại Lần cuối: 04/24/2014 04:44:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Excel Online, Microsoft OneNote Online, Microsoft PowerPoint Online, Microsoft Word Online, PerformancePoint Services for SharePoint 2010

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter KB2479673
Phản hồi