Thiết đặt bảo mật cho các bộ lọc đồ họa cho Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2010, Hệ thống Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003 và Microsoft Office XP

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2479871

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin cho bạn biết cách giúp giảm các thiết đặt bảo mật hoặc tắt tính năng bảo mật trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi để khắc phục sự cố cụ thể. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc áp dụng cách này trong môi trường cụ thể của bạn. Nếu bạn áp dụng cách này, thực hiện các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ máy tính.
Giới thiệu
Bắt đầu trong Microsoft Security tư vấn MS10-105, bản Cập Nhật bảo mật được mô tả trong tư vấn bảo mật cho phép người dùng và quản trị viên kiểm soát khi và cách Microsoft Office tải hình ảnh trong chương trình Office bằng cách đặt "Danh sách cho phép" trong sổ kiểm nhập.

Để biết thêm thông tin về Microsoft Security tư vấn MS10-105, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968095 MS10-105: Lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa
Bản Cập Nhật bảo mật áp dụng cho Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft FrontPage, Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher và chương trình Microsoft Word được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

theo mặc định, các bộ lọc đồ họa sau được kích hoạt và không yêu cầu thay đổi khoá con kiểm nhập sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật:
  • Bitmap (.bmp)
  • định dạng tệp EPS (.eps)
  • Định dạng chuyển đổi đồ họa (.gif)
  • Experts Group chung hình ảnh (.jpg, .jpeg)
  • Macintosh PICT (.pict)
  • Đồ hoạ mạng di động (.png)


Thông tin thêm

Số phiên bản mới nhất cho bộ lọc đồ hoạ

Bảng sau liệt kê các số phiên bản mới nhất cho bộ lọc đồ họa cùng với các phiên bản Microsoft Office mà họ áp dụng.

Lưu ý: Bảng này liệt kê các phiên bản tiếng Anh tệp chỉ.

LoạiMô tảTệp trong Office 2013Tệp trong Office 2010Tệp trong hệ thống Office 2007Tệp trong Office 2003Tệp trong Office XP
BMPBMPIM32. TRUNG2003.1100.8327.0
CDRCDRIMP32. TRUNG2003.1100.8169.02003.1100.5531.0
CGMCGMIMP32. TRUNG2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
EPSEPSIMP32. TRUNGKhông có phiên bản 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8314.02003.1100.8314.0
GIFGIFIMP32. TRUNGKhông có phiên bản 2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
JPGJPEGIM32. TRUNGKhông có phiên bản 2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
PCDPCDIMP32. TRUNG2003.1100.5510.0
PICTPICTIM32. TRUNGKhông có phiên bản 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
PNGPNG32. TRUNGKhông có phiên bản 2003.1100.8329.02003.1100.8329.0
WPGWPGIMP32. TRUNGKhông có phiên bản 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8202.02003.1100.8202.0
FPXFPX32. TRUNG2.0.0.8152
PCDPCDIMP32. TRUNG2003.1100.5510.0
PCXPCXIMP32. TRUNG2000.10.2.0
TIFFTIFFIM32. TRUNG2000.10.25.0
WMFWMFIMP32. TRUNG1995.4.3.0

Làm thế nào để kích hoạt các bộ lọc đồ hoạ "Danh sách hợp lệ"

Cảnh báo Giải pháp này có thể khiến máy tính hoặc mạng dễ bị tấn công hơn bởi những người dùng nguy hiểm hoặc bởi phần mềm gây hại như vi-rút. Chúng tôi không khuyến nghị cách này nhưng cung cấp thông tin này để bạn có thể áp dụng cách này theo lựa chọn của mình. Sử dụng cách này bạn sẽ phải tự chịu rủi ro.

"Danh sách hợp lệ" và các bộ lọc đồ hoạ hỗ trợ có thể được đặt theo cách thủ công một máy tính hoặc bằng cách sử dụng thiết đặt chính sách nhóm.

Bộ lọc đồ họa mà bạn cần phải kích hoạt phải được thêm vào khoá con kiểm nhập sau:
Đối với một máy tính:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Đối với một máy tính đang chạy hệ điều hành 64-bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Đối với một thiết đặt chính sách Nhóm:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Để kích hoạt "Cho phép danh sách" bộ lọc đồ hoạ, giá trị AllowListEnabled phải được đặt thành 1. Để vô hiệu hoá "Danh sách hợp lệ", giá trị AllowListEnabled phải được đặt về 0.

Lưu ý: Nếu giá trị AllowListEnabled không tồn tại, bạn phải tạo một kiểu REG_DWORD.

Khi giá trị AllowListEnabled được bật, bạn có thể chỉ định danh sách các bộ lọc đồ họa để kích hoạt bằng cách thêm các bộ lọc đồ họa là một chuỗi tên bộ lọc. Trung (nơi lọc. Trung được thay thế bằng tên thực của bộ lọc) cùng với số phiên bản của bộ lọc. Số phiên bản bộ lọc phải sử dụng định dạng sau:
XXXX. YYYY. ZZZZ. W

Lưu ý: Khi bạn đặt giá trị AllowListEnabled 1, mặc định danh sách các bộ lọc đồ hoạ hỗ trợ bị xoá. Để kích hoạt các bộ lọc đồ họa mặc định và thêm vào CGMIMP32. Bộ lọc đồ hoạ Trung, bạn phải xác định chúng trong danh sách cho phép"."

Bảng sau hiển thị một ví dụ sách"cho phép" có bộ lọc đồ họa mặc định cùng với CGMIMP32. Bộ lọc đồ hoạ Trung:

TênLoạiDữ liệu
(Mặc định)REG_SZ(chưa đặt giá trị)
AllowListEnabledREG_DWORD0x00000001 (1)
CGMIMP32. TRUNGREG_SZ2003.1100.8249.0
EPSIMP32. TRUNGREG_SZ2003.1100.8314.0
GIFIMP32. TRUNGREG_SZ2003.1100.8327.0
JPEGIM32. TRUNGREG_SZ2003.1100.8327.0
PICTIM32. TRUNGREG_SZ2003.1100.8249.0
PNG32. TRUNGREG_SZ2003.1100.8329.0

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2479871 - Xem lại Lần cuối: 10/07/2015 14:03:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Word 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 2003 Service Pack 2, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Office 2013 HUP ProPlus

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug kbmt KB2479871 KbMtvi
Phản hồi