Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Thông báo lỗi: Truy cập cấm: quá nhiều người sử dụng đang kết nối 403.9

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:248074
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn kết nối đến một trang Web Internet Information Services (IIS) 5.0, thông báo lỗi sau đây có thể xảy ra:

Bị cấm truy cập: Đã người sử dụng quá nhiều kết nối
NGUYÊN NHÂN
Lỗi này được hiển thị khi số lượng người dùng kết nối với hệ phục vụ vượt quá giới hạn kết nối được thiết lập bởi các quản trị viên của máy chủ Web.
GIẢI PHÁP
Để sửa vấn đề này, có quản trị thay đổi thiết đặt giới hạn kết nối cho các trang Web.
  1. Mở bộ quản lý dịch vụ Internet.
  2. Nhấp chuột phải vào các trang Web và chọn Thuộc tính.
  3. Trên trang Web bất động sản trang web, chọn Kết nối.
  4. Chọn Không giới hạn hoặc tăng các Giới hạn đối với: giá trị.
IIS 5

Özellikler

Makale No: 248074 - Son İnceleme: 08/21/2011 08:44:00 - Düzeltme: 2.0

  • kbhttp4039 kbprb kbprod2web kbmt KB248074 KbMtvi
Geri bildirim