Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hiện có bản cập nhật cải tiến hiệu năng in của tài liệu XPS trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2

TÓM TẮT
Hiện có bản cập nhật dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Bản cập nhật này khắc phục nhiều sự cố khác nhau làm giảm hiệu năng in khi bạn in tài liệu XPS.
THÔNG TIN THÊM

Các sự cố mà bản cập nhật này khắc phục

Bản cập nhật này khắc phục các sự cố sau đây:
  • Bạn không thể in một số trang web nhất định sang máy in Giao diện Thiết bị Đồ hoạ (GDI). Sự cố này xảy ra khi trang web chứa ảnh lớn.
  • Kích thước tệp lưu trữ tạm quá lớn khi bạn in trang web có hình nền lớn sang máy in GDI.
  • Bạn không thể in tài liệu XPS khi Trình xác minh Ứng dụng (AppVerifier) được bật. Ví dụ: sự cố này xảy ra khi bạn đang chạy phiên bản AppVerifier 32 bit trên phiên bản Windows 64 bit.

Thông tin Tải xuống

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Hệ điều hànhCập nhật
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Embedded Standard 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Embedded Standard 7 Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp. 
Đường dẫn In XPS
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2484033 - Xem lại Lần cuối: 05/14/2011 11:23:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Embedded Standard 7

  • atdownload kbfix kbexpertisebeginner KB2484033
Phản hồi