Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: "Error: không hợp lệ Adler32 checksum gặp" lỗi khi bạn nhận được một tin thư thoại AS2 nén trong BizTalk Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2492615
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng Microsoft BizTalk Server để nhận được một thông báo ứng dụng tuyên bố 2 (AS2) nén, một thông báo lỗi tương tự với những điều sau đây có thể được kí nhập vào Nhật ký ứng dụng:

Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: BizTalk Server 2009 EDI
Thể loại sự kiện: không có
ID sự kiện: 8133
Mô tả:
Các bộ giải mã AS2 gặp phải một ngoại lệ trong chế biến. Chi tiết của các tin thư thoại và ngoại lệ là như sau: AS2-từ: "<AS2-From party=""></AS2-From>"AS2-để:"<AS2-To party=""></AS2-To>"MessageID:"<Message id=""></Message>"MessageType:"không rõ"ngoại lệ:" giải nén không thành công trong khi xử lý một tin thư thoại AS2 nén. Lỗi: không hợp lệ Adler32 checksum gặp phải. "
Lưu ý Giá trị mã nguồn của sự kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào những gì phiên bản của BizTalk Server bạn sử dụng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì các Adler32 kiểm tra giá trị được lưu trữ một cách riêng biệt trong hai khối khi bạn nhận được một tin thư thoại AS2 nén. Vì vậy, BizTalk Server không đọc giá trị đúng.
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

BizTalk Server 2006 R2
Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong tích lũy gói 4 cho BizTalk Server 2006 R2 SP1.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2682056Tích lũy gói 4 cho BizTalk Server 2006 R2 SP1

BizTalk Server 2010
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2497789 Tích lũy gói 1 cho năm 2010 BizTalk

BizTalk Server 2009
Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong tích lũy gói 2 cho BizTalk Server 2009.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2497794 Tích lũy gói 2 cho BizTalk Server 2009
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về máy chủ BizTalk hotfixes, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2003907Thông tin về máy chủ BizTalk hotfixes
Để biết thêm chi tiết về các thông báo lỗi "Không hợp lệ Adler32 checksum gặp phải", truy cập web site MSDN sau đây:
kbbiztalk2010presp1fix

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2492615 - Xem lại Lần cuối: 04/12/2012 04:23:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbiztalk2006r2presp2fix kbmt KB2492615 KbMtvi
Phản hồi