Một máy tính dựa trên Windows Vista, dựa trên Windows Server 2008, dựa trên Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 dựa trên rằng cổ phần một số tập tin và thư mục một số có thể không đáp ứng với yêu...

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2492806
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
 • Bạn có một máy tính đang chạy một hệ điều hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Bạn chia sẻ một số tệp hoặc một số thư mục trên máy tính.
 • Một số người dùng thử truy cập vào các tập tin được chia sẻ hoặc thư mục được chia sẻ từ máy tính từ xa.
Trong trường hợp này, máy tính chia sẻ các tập tin và thư mục có thể tạm thời không đáp ứng yêu cầu chia sẻ tập tin. Khi vấn đề này xảy ra, người dùng không thể liệt kê các tập tin được chia sẻ hoặc thư mục được chia sẻ trên máy tính.

Chú ý Máy tính chia sẻ các tập tin và thư mục hồ sơ đáp ứng yêu cầu cho các nguồn lực được chia sẻ sau 4 phút.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì máy chủ tin nhắn chặn (SMB) công nhân thread xử lý SMB yêu cầu không sẵn dùng. Điều này làm cho máy tính không đáp ứng yêu cầu SMB. Vì vậy, bạn có kinh nghiệm vấn đề được mô tả trong phần "Triệu chứng".
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề được mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy một hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 với Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791 Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt tập tin có thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin tập tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn luôn tham khảo "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng.
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SP»n), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng dưới đây.
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelDịch vụ chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM tệp và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srvnet.sys6.0.6002.22571102,91217-Jan-201113: 28x86
Srv.sys6.0.6002.22571304,64017-Jan-201113: 29x86
Srv2.sys6.0.6002.22571146,43217-Jan-201113: 28x86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srvnet.sys6.0.6002.22571146,43217-Jan-201113: 46x64
Srv.sys6.0.6002.22571451,07217-Jan-201113: 47x64
Srv2.sys6.0.6002.22571175,61617-Jan-201113: 46x64
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srvnet.sys6.0.6002.22571294,91217-Jan-201113: 17IA-64
Srv.sys6.0.6002.22571965,63217-Jan-201113: 17IA-64
Srv2.sys6.0.6002.22571468,48017-Jan-201113: 17IA-64


Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tập tin thông tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu cầu được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn các hotfix được liệt kê dưới "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SP»n), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelDịch vụ chi nhánh
  6.0.760 0. 20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.0.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srv.sys6.1.7600.20899311,29609-Feb-201103: 20x86
Srv.sys6.1.7601.21657311,29609-Feb-201103: 21x86
Srv2.sys6.1.7600.20899310,78409-Feb-201103: 20x86
Srv2.sys6.1.7601.21657310,78409-Feb-201103: 20x86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srv.sys6.1.7600.20899462,33609-Feb-201103: 33x64
Srv.sys6.1.7601.21657468,99209-Feb-201103: 34x64
Srv2.sys6.1.7600.20899401,40809-Feb-201103: 33x64
Srv2.sys6.1.7601.21657411,64809-Feb-201103: 34x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srv.sys6.1.7600.208991,026,56009-Feb-201102: 52IA-64
Srv.sys6.1.7601.216571,027,58409-Feb-201102: 55IA-64
Srv2.sys6.1.7600.20899788,48009-Feb-201102: 52IA-64
Srv2.sys6.1.7601.21657789,50409-Feb-201102: 55IA-64
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,078
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)21: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_4c9ac7dfdbeb79ede56f893f4266df98_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_9d92c721d4a77844.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.392 người
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)21: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_05fb9b0726a2d4a4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,227
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)16: 14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_dc1cd62e0cef55c2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,627
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)16: 11
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_dc1206420cf771b3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4.426 người
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)16: 10
Nền tảngKhông áp dụng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpAmd64_d2885f238d8f8393566475e012830e11_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_38918bd7e6e18ea8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.400
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)21: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_621a368adf0045da.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,493
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)16: 29
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_383b71b1c54cc6f8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,891
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)16: 26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_3830a1c5c554e2e9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,688
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)16: 26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,102
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)21: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008
Tên tệpIa64_53009fefb99aa5644b2694b299a06665_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_35ab2cec6f2a15e0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,396
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)21: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_05fd3efd26a0dda0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4488 người
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)15: 49
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_dc1e7a240ced5ebe.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,885
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)15: 46
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_dc13aa380cf57aaf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,683
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)15: 45
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,255
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Thời gian (UTC)21: 02
Nền tảngKhông áp dụng

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.343
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_040d76565b7f1d193e32d0becdfc64bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_f1b6a77c6d6e403e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_0c70b9db18ca30c9651d50450272b525_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_45db7d176252a2e3.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_cfed6ed1c3cb0fa2389e0cfca4f6884d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_a5c1a558d26263c7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_e7279fafea0c3c77c012f5d19562c201_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_be5d17bf8ac91b51.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_da50951d70e942f9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,022
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)07: 30
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_dc60313f6df10c73.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,022
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)08: 29
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_da45c53170f15eea.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,655
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)07: 25
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_dc5561536df92864.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,655
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)08: 27
Nền tảngKhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_34585140a1336a038034f036db19eebc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_ce1e96e08205149e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5966c286cdc91b86932f06959050e706_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_330b8117aaaac46a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7af01a92b72ff1c007ed5ac1bff18b8d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_e0f16a60ce4c247c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_94fcde3e504c29008c2ca598877ad642_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_2d887ba881a09155.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_366f30a12946b42f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.026 người
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)08: 05
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_387eccc3264e7da9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.026 người
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)09: 13
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_366460b5294ed020.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.657 người
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)08: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_3873fcd72656999a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.657 người
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)09: 11
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.781 người
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Tên tệpIa64_2afd24db5c9d9a1398e083165e8f50bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_b3b8c34e4bb7d395.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_4b9a3389eca7c6e3f93191651033c0a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_8d748fdcada1598f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_acfdf68316cb7bf0b753d4a32423e3a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_b2be716b5de4f752.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_d4bf9a2ce52710a4fe7ce0c662b29216_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_960ada8afc276cf4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_da52391370e74bf5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,024
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)08: 07
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_dc61d5356def156f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,024
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)09: 10
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_da47692770ef67e6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.656
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)08: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_dc5705496df73160.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.656
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)09: 09
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.168
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngKhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2492806 - Xem lại Lần cuối: 10/08/2011 07:02:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2492806 KbMtvi
Phản hồi