Bản cập nhật Tích luỹ Office 2010 trong Tháng 2 năm 2011

GIỚI THIỆU
Gói cập nhật tích luỹ trong Tháng 2 năm 2011 có các hotfix mới nhất dành cho các ứng dụng gói lõi Microsoft Office 2010 và cho các máy chủ Microsoft Office 2010.

Chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm các hotfix trước khi triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Vì các gói cập nhật là tích luỹ, mỗi bản vá lỗi mới được phát hành đều có chứa tất cả các hotfix và bản vá bảo mật kèm theo gói cập nhật trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng phiên bản khắc phục sự cố gần đây nhất có chứa hotfix bạn cần.
Thông tin thêm

Cách tải xuống gói cập nhật tích luỹ trong Tháng 2 năm 2011

Nhóm gói cập nhật tích luỹ được hỗ trợ hiện có sẵn trên Microsoft. Tuy nhiên, mỗi gói chỉ để sửa các ứng dụng được liệt kê trong bài viết này. Chỉ áp dụng gói vào những hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ sự cố nào trong số này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi gói cập nhật tiếp theo có các hotfix trong các gói cập nhật tích luỹ này.

Chú ý Nếu xảy ra sự cố nào khác hoặc yêu cầu phải có biện pháp khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng đối với các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với gói cập nhật tích luỹ cụ thể. Để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Các gói được đưa vào bản cập nhật tích luỹ Tháng 2 năm 2011

Liên kết đến bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft thảo luận mỗi hotfix sẽ được phát hành khi có bài viết này. Để nhận được hotfix cụ thể, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và yêu cầu hotfix bằng cách tham khảo số bài viết Cơ sở Kiến thức.

Để biết thêm thông tin về các sự cố liên quan đến gói Office 2010 được khắc phục trong bản cập nhật tích luỹ này, hãy bấm vào các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB).

Các bản cập nhật Máy khách của Office 2010

Tên gói hotfixSố bài viết trong Cơ sở Kiến thứcSản phẩm
ace-x-none.msp
2475874 Mô tả về gói hotfix Access 2010 (ace-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Access 2010
access-x-none.msp
2504134 Mô tả về gói hotfix Access 2010 (access-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Access 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2475875 Mô tả về gói hotfix Excel 2010 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Excel 2010
excel-x-none.msp
2475876 Mô tả về gói hotfix Excel 2010 (excel-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Excel 2010
outlook-x-none.msp
2475877 Mô tả về gói hotfix Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Outlook 2010
infopath-x-none.msp
2483231 Mô tả về gói hotfix InfoPath 2010 (infopath-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Infopath 2010
mso-x-none.msp
2479789 Mô tả về gói hotfix Office 2010 (mso-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Office 2010
msoshext-x-none.msp
2483230 Mô tả về gói hotfix Office 2010 (msoshext-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Office 2010
proof-xx-xx.msp
2483232 Mô tả về gói hotfix Office 2010 (proof-xx-xx.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Office 2010
gfx-x-none.msp
2496952 Mô tả về gói hotfix Office 2010 (gfx-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2483229 Mô tả về gói hotfix Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Office 2010
onenote-x-none.msp
2504133 Mô tả về gói hotfix OneNote 2010 (onenote-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
OneNote 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2496949 Mô tả về gói hotfix PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2496946 Mô tả về gói hotfix Project 2010 (project-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Project 2010
spd-x-none.msp
2496947 Mô tả về gói hotfix SharePoint Designer 2010 (spd-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
SharePoint Designer 2010
word-x-none.msp
2504130 Mô tả về gói hotfix Word 2010 (word-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Word 2010Bản cập nhật Máy chủ Đơn lẻ Office 2010

Tên gói hotfixSố bài viết trong Cơ sở Kiến thứcSản phẩm
fsserver-x-none.msp
2504136 Mô tả về gói hotfix FAST Search Server 2010 dành cho SharePoint (fsserver-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
FAST Search Server 2010 dành cho SharePoint
ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp
2496951 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (acsrvwfe-x-none.msp, acsrvmui-xx-xx.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2479792 Mô tả về gói hotfix Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
Project Server 2010
wssmui-xx-xx.msp
2504135 Mô tả về gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (wssmui-xx-xx.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
SharePoint Foundation 2010
osrchwfe-x-none.msp
2479795 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
SharePoint Server 2010
dlc-x-none.msp
2479796 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
SharePoint Server 2010
vsrvwfe-x-none.msp
2483228 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (vsrvwfe-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-xx-xx.msp
2496948 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (osrchmui-xx-xx.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-ja-jp.msp
2496954 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (osrchmui-ja-jp.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
SharePoint Server 2010
lpsrvwfe-x-none.msp
2504132 Mô tả về gói hotfix SharePoint Server 2010 (lpsrvwfe-x-none.msp): Ngày 22 Tháng 2 năm 2011
SharePoint Server 2010

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết được nêu trong các bài viết KB dành cho từng gói riêng.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2493730 - Xem lại Lần cuối: 04/24/2014 05:15:00 - Bản sửa đổi: 2.1

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Excel Online, Microsoft OneNote Online, Microsoft PowerPoint Online, Microsoft Word Online, PerformancePoint Services for SharePoint 2010

  • kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter KB2493730
Phản hồi