Hiện đã có Gói Đa mục tiêu cho Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Giới thiệu
Bài viết này mô tả Gói Đa mục tiêu (Gói MT) mới cho Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1. Gói MT cho phép nhà phát triển tạo các ứng dụng nhắm mục tiêu các API mới từ Bản cập nhật Runtime cho .NET Framework 4 Platform Update 1. 

Để biết thêm thông tin về Bản cập nhật Runtime cho .NET Framework 4 Platform Update 1, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:  
2478063  .NET Framework 4 Platform Update 1 – Bản cập nhật Runtime
Gói MT là một phần của Bản cập nhật Design-Time cho Microsoft Visual Studio 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1).

Để biết thêm thông tin về Bản cập nhật Design-Time cho Microsoft Visual Studio 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1), hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:  
2495593  Hiện đã có bản cập nhật cho Visual Studio 2010 SP1 giúp thêm hỗ trợ cho việc thiết kế và phát triển các ứng dụng dành cho Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1
THÔNG TIN THÊM
Gói MT là một phần của Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - Bản cập nhật Design-Time cho Visual Studio 2010 SP1. Gói MT thêm hệ thống tham chiếu mới, tệp IntelliSense và các tệp hỗ trợ khác.

Chú ý
  • Sau khi bạn cài đặt Bản cập nhật Design-Time cho Visual Studio 2010 SP1, Visual Studio 2010 sẽ tự động chọn Platform Update 1 làm khung mục tiêu cho bất kỳ dự án mới nào. Để phát triển các ứng dụng cho bất kỳ phiên bản khác nào của .NET Framework, bạn phải chọn phiên bản .NET Framework thích hợp trong danh sách Khung Mục tiêu.
  • Nếu khung mục tiêu không được đặt là Platform Update 1 chính xác, bạn không thể xây dựng theo bất kỳ ứng dụng nào gọi API công khai mới từ Bản cập nhật Runtime cho Platform Update 1.
  • Nếu bạn đổi khung mục tiêu sang bất kỳ phiên bản nào khác của .NET Framework thay vì Platform Update 1, hộp công cụ Máy Trạng thái không được hiển thị. Do đó, xảy ra sự không nhất quán trong dự án luồng công việc hoạt động sử dụng Platform Update 1.

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật

Hiện đã có bản cập nhật để tải xuống từ website Trung tâm Tải xuống của Microsoft sau:  

Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép nào đối với tệp. 

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt Windows Installer 3.1 hoặc phiên bản Windows Installer mới hơn.

Để tải xuống phiên bản mới nhất của Windows Installer, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Khoá chuyển đổi dòng lệnh cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về khoá chuyển đổi dòng lệnh khác nhau được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:Để biết thêm thông tin về Windows Installer, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu bạn khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khoá hoặc đang được sử dụng.

Các vấn đề đã xác định về bản cập nhật

Vấn đề 1
Nếu bạn tạo website hoặc ứng dụng web trong Visual Studio 2010 nhắm mục tiêu .NET Framework 4 Platform Update 1 và nếu tệp Web.config được tạo lại, thì sẽ xảy ra lỗi khi bạn xây dựng ứng dụng. 

Nguyên nhân

Vấn đề này xảy ra do giá trị không chính xác cho thuộc tính targetFramework được chèn vào tệp Web.config.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, hãy mở tệp Web.config, sau đó đổi thủ công giá trị cho thuộc tính targetFramework thành 4.0.1
Vấn đề 2
Khi bạn tạo dự án trình bổ sung Visual Studio mới, bạn nhận được thông báo lỗi sau nếu bạn chọn .NET Framework 4 Platform Update 1 làm khung mục tiêu:  
Thuật sĩ Trình bổ sung Visual Studio: Đã xảy ra lỗi và thuật sĩ không thể tạo dự án. Xác minh rằng ngôn ngữ lập trình được cài đặt đúng cách.
Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Chọn .NET Framework 4 làm khung mục tiêu khi bạn tạo dự án trình bổ sung Visual Studio.
  2. Đặt .NET Framework 4 Platform Update 1 làm khung mục tiêu cho dự án trình bổ sung sau khi tạo dự án.
Vấn đề 3

Nếu bạn mở bất kỳ dự án nào nhắm mục tiêu Platform Update 1 trên máy tính đang chạy Visual Studio 2010 SP1 và không cài đặt Gói MT (do bản cập nhật design-time KB2495593 không được cài đặt), bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Khung Mục tiêu Dự án không được Cài đặt
Thông báo này cho biết rằng bạn thiếu gói nhắm mục tiêu. 

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, hãy cài đặt bản cập nhật design-time trước khi mở dự án trong Visual Studio 2010 SP1. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2495593 Hiện đã có bản cập nhật cho Visual Studio 2010 SP1 để thêm hỗ trợ cho việc thiết kế và phát triển các ứng dụng dành cho Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Thông tin gỡ bỏ bản cập nhật

Để gỡ bỏ bản cập nhật này, sử dụng Thêm hoặc Gỡ bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế hotfix đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cục của bản cập nhật này chứa các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp sau đó) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.

File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
Thuộc tính

ID Bài viết: 2495638 - Xem lại Lần cuối: 08/24/2011 14:07:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.0

  • kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2495638
Phản hồi