Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Doanh nghiệp đơn đăng nhập là giới hạn đối với tài sản nhà cung cấp dữ liệu năm trong một môi trường máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2499828
TRIỆU CHỨNG
Trong một môi trường Microsoft Host Integration Server 2010, doanh nghiệp đơn đăng nhập (ENTSSO) được giới hạn đến năm dữ liệu nhà cung cấp tài sản.

Bài viết này mô tả một bản Cập Nhật có sẵn mà sẽ thay đổi thuật sĩ truy cập dữ liệu và dữ liệu truy cập công cụ cho phép bạn nhập, thay đổi hoặc xem tất cả dữ liệu nhà cung cấp tài sản và lưu trữ chúng trong một tệp phổ quát dữ liệu liên kết (.udl), kết nối, chuỗi ENTSSO liên kết ứng dụng.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không vượt qua vòng loại cho hotfix này cụ thể. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có máy chủ lưu trữ Integration Server 2010 được cài đặt để áp dụng hotfix này.

Khởi động lại thông tin

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thay thế thông tin

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.

Cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010, 32-bit edition
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Db2oledb.dll8.5.4304.2649,04008-Jun-201115: 16x86
Ddmstr.dll8.5.4304.267,40808-Jun-201115: 16x86
Dtcob390.dll8.5.4304.2386,90408-Jun-201115: 16x86
Essohelper.dll8.5.4304.263,32008-Jun-201115: 16x86
Ibmcobol.xmlKhông áp dụng83,79808-Jun-201115: 16Không áp dụng
Ibmrpg400.xmlKhông áp dụng67,57408-Jun-201115: 16Không áp dụng
Ipresync.dll8.5.4304.2530,26408-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4304.279,78408-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4304.21,304,47208-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4304.258,76008-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4304.2255,88808-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4304.2395,16008-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4304.2194,45608-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4304.251,11208-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4304.263,44808-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4304.275,68008-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4304.279,79208-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4304.255,19208-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4304.287,97608-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4304.2161,67208-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4304.267,48008-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4304.2104,36808-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4304.2731,02408-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4304.2100,25608-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4304.2272,27208-Jun-201115: 16x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4304.2464,80008-Jun-201115: 16x86
Msdrda.dll8.5.4304.2989,00808-Jun-201115: 16x86
Trnsbidi.dll8.5.4304.275,60008-Jun-201115: 16x86
Cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010, 64-bit edition
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Db2oledb.dll8.5.4304.2649,04008-Jun-201115: 54x86
Db2oledb.dll8.5.4304.2903,50408-Jun-201115: 54x64
Ddmstr.dll8.5.4304.255,63208-Jun-201115: 54x64
Ddmstr.dll8.5.4304.267,40808-Jun-201115: 54x86
Dtcob390.dll8.5.4304.2386,90408-Jun-201115: 54x86
Essohelper.dll8.5.4304.263,32008-Jun-201115: 54x86
Essohelper.dll8.5.4304.267,41608-Jun-201115: 54x64
Ibmcobol.xmlKhông áp dụng83,79808-Jun-201115: 54Không áp dụng
Ibmrpg400.xmlKhông áp dụng67,57408-Jun-201115: 54Không áp dụng
Ipresync.dll8.5.4304.2719,70408-Jun-201115: 54x64
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4304.279,78408-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4304.21,304,47208-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4304.258,76008-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4304.269.00008-Jun-201115: 54x64
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4304.2255,88808-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4304.2395,16008-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4304.2194,45608-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4304.251,11208-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4304.263,44808-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4304.275,68008-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4304.279,79208-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4304.255,19208-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4304.287,97608-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4304.2161,67208-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4304.267,48008-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4304.2104,36808-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4304.291,56808-Jun-201115: 54x64
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4304.2731,02408-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4304.2100,25608-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4304.2272,27208-Jun-201115: 54x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4304.2464,80008-Jun-201115: 54x86
Msdrda.dll8.5.4304.21,712,97608-Jun-201115: 54x64
Msdrda.dll8.5.4304.2989,00808-Jun-201115: 54x86
Trnsbidi.dll8.5.4304.267,92008-Jun-201115: 54x64
Trnsbidi.dll8.5.4304.275,60008-Jun-201115: 54x86
Chú ý Vì của phụ thuộc tập tin, sửa chữa gần đây nhất có chứa những tập tin này cũng có thể chứa tệp bổ sung.


TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Khi bạn áp dụng bản cập nhật này, những thay đổi sau đây được thực hiện:
  • Hotfix 2480369 áp dụng. Để biết thêm chi tiết về hotfix 2480369, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
    2480369 Khắc phục: Bạn không thể thêm hơn 100 nhóm vào nhóm ENTSSO ứng dụng người dùng cho ứng dụng liên kết
  • Một giao diện ISSOMapper3 mới cho các mới UpdateExternalCredentials phương pháp này sẽ được thêm vào ENTSSO. Giao diện này sẽ được thêm vào máy chủ và máy khách. Phương pháp mới này Cập nhật các ứng dụng bên ngoài khả năng lựa chọn và tên người dùng bên ngoài.
  • Thay đổi được thực hiện cho giao diện người dùng công cụ truy cập dữ liệu.
  • Thay đổi được thực hiện cho các tập tin Msdrda.dll để cho nó yêu cầu kết nối chuỗi từ ENTSSO.
  • Thay đổi được thực hiện cho các nhà cung cấp dữ liệu OLE DB do đó kết nối chuỗi phân tích di chuyển đến tập tin Msdrda.dll.
  • Thay đổi được thực hiện để ENTSSO Helper vì vậy mà nó có thể lấy kết nối chuỗi.

Để biết thêm chi tiết về doanh nghiệp đơn đăng nhập liên kết ứng dụng, truy cập trang web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cài đặt máy chủ lưu trữ Integration Server 2010, truy cập vào trang web MSDN sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2499828 - Xem lại Lần cuối: 07/05/2011 23:06:00 - Bản sửa đổi: 1.0

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2499828 KbMtvi
Phản hồi