Bạn không thể đặt vị trí của bạn trong Lync từ một máy ảo hoặc Kết nối Bàn làm việc Từ xa

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2500669
VẤN ĐỀ
Khi bạn cố sử dụng tính năng đặt vị trí của bạn trong Microsoft Lync 2010 hoặc Microsoft Lync 2013, trườngĐặt vị trí của bạncó sẵn (bị mờ), và bạn không thể đặt vị trí của bạn.

Ảnh chụp màn hình của trường đặt vị trí của bạn
THÔNG TIN
Đây là hành động mong muốn. Sự cố này xảy ra khi bạn cài đặt chuyên biệt hoặc kí nhập vào Lync 2010 hoặc Lync 2013 máy ảo hoặc bằng cách sử dụng Kết nối Bàn làm việc Từ xa. Khi bạn đang kí nhập để Kết nối Bàn làm việc Từ xa hoặc máy ảo, Lync vô hiệu hoá cácĐặt vị trítrường vì nó không chính xác dựa trên thông tin vị trí thông qua máy chủ ảo. Lync sử dụng các vị trí thông tin bản ghi dịch vụ (LIS) dựa trên một bản đồ mạng để phát hiện vị trí của bạn. Sau đó, Lync tự động xuất bản vị trí của bạn để tổ chức. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng một máy ảo hoặc bạn kết nối với máy ảo bằng cách sử dụng Kết nối Bàn làm việc Từ xa, các LIS không thể xác định chính xác vị trí của bạn. Do đó, vị trí không khả dụng.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Thuộc tính

ID Bài viết: 2500669 - Xem lại Lần cuối: 04/30/2015 23:28:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Skype for Business Online, Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync 2013, Microsoft Office Communications Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Dedicated

  • o365 o365a o365e o365p o365022013 kbgraphxlink o365m kbgraphic kbmt KB2500669 KbMtvi
Phản hồi