Làm thế nào để thay đổi phông chữ mặc định trong trình xử lý khi bạn sử dụng Microsoft công trình

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:250307
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để thay đổi phông chữ mặc định trong trình xử lý khi bạn sử dụng Microsoft công trình.
THÔNG TIN THÊM
Để thay đổi mặc định phông hoặc cỡ phông trong các tác phẩm trình xử lý,tạo ra một trình xử lý mặc định mẫu cấu hình để sử dụng phông chữ vàKích thước phông chữ bạn muốn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Mở một tài liệu trống trong các tác phẩm xử.
  2. Chọn phông chữ và kích thước phông chữ mà bạn muốn sử dụng cho tất cả các từ mới bộ xử lý tài liệu.
  3. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Löu laøm, và sau đó Nhấp vào Khuôn mẫu.
  4. Gõ tên cho các mẫu bộ xử lý từ, nhấn vào đây để chọn các Sử dụng mẫu này cho mới Word Processor tài liệu kiểm tra hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
w_works works2k w2001 phông sửa đổi wp

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 250307 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 18:08:13 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2005, Microsoft Works Suite 2004, Microsoft Works 9, Microsoft Works 7.0, Microsoft Works 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbhowto kbui kbmt KB250307 KbMtvi
Phản hồi