Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mức sử dụng CPU cao hoặc quá trình khởi động rườm rà xảy ra trong quá trình xác minh kho lưu trữ WMI khi tồn tại một kho lưu trữ WMI lớn trong Windows 7 hoặc trong Windows Server 2008 R2

TRIỆU CHỨNG
Trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, bạn có thể gặp một trong các vấn đề sau trong quá trình xác minh kho lưu trữ Windows Management Instrumentation (WMI):
 • Mức sử dụng CPU của quá trình Svchost.exe lưu trữ dịch vụ WMI (Winmgmt) đạt 100 phần trăm. Ngoài ra, mức sử dụng bộ nhớ cao liên quan đến kích thước kho lưu trữ WMI lớn cũng xảy ra.
 • Máy tính mất quá nhiều thời gian để khởi động. Ví dụ: máy tính mất quá nhiều thời gian trước khi bạn thấy giao diện đăng nhập người dùng hoặc trước khi bạn thấy màn hình sau khi đăng nhập vào máy tính.
Chú ý Vấn đề này thường xảy ra khi máy tính có kho lưu trữ WMI lớn.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi bản cập nhật phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ được áp dụng cho các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, máy tính của bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc gói dịch vụ Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976932 Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin registry

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện thay đổi bất kỳ cho registry.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản vá nóng này cài đặt các tệp chứa các thuộc tính được liệt kê ở bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.
Ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901301,56814-Feb-201105:34x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660301,56814-Feb-201105:23x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901453,63214-Feb-201106:17x64
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660453,63214-Feb-201106:16x64
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901301,56814-Feb-201105:34x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660301,56814-Feb-201105:23x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Repdrvfs.dll6.1.7600.209011,066,49614-Feb-201105:20IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7601.216601,066,49614-Feb-201105:11IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901301,56814-Feb-201105:34x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660301,56814-Feb-201105:23x86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,661
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameX86_72a59e5605ac9d4b3916bbeffdc1ac4c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_a01e22d899d4a19c.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameX86_fb12a908e9b7ff938a680fb025ddbed1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_62994f47231fa4cf.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_7ef43485ab1f0135.manifest
File versionNot applicable
File size3,614
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_8098afd3a876fe49.manifest
File versionNot applicable
File size3,614
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_138c1674d86423a2303522d646fc6704_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_3069f208644c37cd.manifest
File versionNot applicable
File size1,068
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_71f435875aebe4f774c8483951eea4ff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_412d76040d888072.manifest
File versionNot applicable
File size1,068
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_87a9dc1b8d3de0e71c0fe48535f17627_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_db085117a969342b.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b9e3376c21d5f72358a53de1606bc1b4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_1503fe9ae1252b51.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c68f3b634f3840476c1bb4146d47cf83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_2ed4402381939116.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e106ad3639a00ba92a1968e80ed9aba3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_e107c354be35afeb.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_db12d009637c726b.manifest
File versionNot applicable
File size3,616
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:59
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_dcb74b5760d46f7f.manifest
File versionNot applicable
File size3,616
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,947
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_e5677a5b97dd3466.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_e70bf5a99535317a.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameIa64_b02e21f7126ed13041c32b5ada8ff3cc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_df2ac9e01f010b63.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_c2431df297f8880e83d5517f9033f9c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_66df815060ebc9e8.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_c68f3b634f3840476c1bb4146d47cf83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_d2b74895c93428dc.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_e106ad3639a00ba92a1968e80ed9aba3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_84eacbc705d647b1.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_7ef5d87bab1d0a31.manifest
File versionNot applicable
File size3,615
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_809a53c9a8750745.manifest
File versionNot applicable
File size3,615
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,169
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_e5677a5b97dd3466.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_e70bf5a99535317a.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot applicable
Quá trình xác minh kho lưu trữ WMI khiến mức sử dụng CPU càng cao và chặn đăng nhập người dùng trong thời gian dài hơn khi kho lưu trữ lớn hơn, tác nhân Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống; Máy chủ Tác nhân SMS
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2505348 - Xem lại Lần cuối: 08/24/2011 14:11:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2505348
Phản hồi
"https://c.microsoft.com/ms.js">