Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS11-024: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các thành phần Windows Fax bao gồm trang Editor MFC: tháng 12, 2011

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2506212
Hỗ trợ cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) kết thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Để tiếp tục nhận được cập nhật bảo mật cho Windows, hãy chắc chắn rằng bạn đang chạy Windows Vista với Service Pack 2 (SP2). Để biết thêm chi tiết, là trang web Microsoft này: Hỗ trợ là kết thúc cho một số phiên bản của Windows.
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành bản tin an ninh MS11-024. Để xem các bản tin an ninh hoàn chỉnh, truy cập vào một trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho các bản cập nhật bảo mật này

Cho người dùng gia đình, không có phí hỗ trợ có sẵn bằng cách gọi 1-866-PCSAFETY tại Hoa Kỳ và Canada hoặc bằng cách liên lạc với công ty con Microsoft địa phương của bạn. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để liên hệ với công ty con Microsoft địa phương của bạn để hỗ trợ các vấn đề với bản cập nhật bảo mật, truy cập vào trang web hỗ trợ quốc tế của Microsoft: Bắc Mỹ khách hàng cũng có thể được truy cập ngay để hỗ trợ email không có phí không giới hạn hoặc không giới hạn cá nhân chat hỗ trợ bằng cách truy cập trang web của Microsoft sau đây: Đối với khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ cho Cập Nhật bảo mật có sẵn thông qua liên hệ hỗ trợ thông thường của bạn.
THÔNG TIN THÊM

Các vấn đề được biết đến với bản cập nhật bảo mật này

 • Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật này, một ứng dụng cho các đối tượng sử dụng có nguồn gốc từ giai cấp CArchive có thể sụp đổ. Để giải quyết vấn đề này, cài đặt hotfix 2584577. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  2584577 Khắc phục: Một ứng dụng mà sử dụng các đối tượng có nguồn gốc từ giai cấp CArchive có thể sụp đổ sau khi bạn cài đặt bảo mật Cập Nhật 2506212
 • Sau khi bạn cài đặt các thành phần dịch vụ Fax Windows trên Windows Server 2003, Cập Nhật 2506212 sẽ được cung cấp ngay cả khi bạn đã cài đặt nó. Bạn phải cài đặt lại bản Cập Nhật 2506212 để có máy tính của bạn Cập Nhật.

  Lưu ý Dịch vụ Fax Windows là một thành phần tùy chọn trên Windows Server 2003. Để cài đặt các thành phần dịch vụ Fax Windows, bấm Bảng điều khiển, bấm Thêm loại bỏ chương trình, bấm Cấu phần của Windows, sau đó bấm Dịch vụ Fax.
THÔNG TIN VỀ TỆP
Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) Cập nhật phần mềm này cài đặt tệp đã thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn và với thiên vị giờ tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.

Thông tin về tập tin Windows XP và Windows Server 2003

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sự kiện quan trọng cụ thể (SPn) và dịch vụ chi nhánh (QFE, Đông Đức) được ghi nhận trong "SP yêu cầu" và "Dịch vụ chi nhánh" cột.
 • Đông Đức dịch vụ chi nhánh chứa chỉ là những sửa chữa được phát hành rộng rãi đến địa chỉ các vấn đề phổ biến rộng rãi, quan trọng. QFE dịch vụ chi nhánh chứa hotfix thêm vào sửa chữa phát hành rộng rãi.
 • Thêm vào các tập tin được liệt kê trong những bảng biểu, bản cập nhật phần mềm này cũng cài đặt tập tin vào cửa hàng bảo mật liên quan (KBsố.CAT) mà được ký kết với một chữ ký số Microsoft.

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows XP

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầuDịch vụ chi nhánh
Mfc42.dll6.2.8081.0978,94408-Feb-201113: 33x 86SP3SP3GDR
Mfc42u.dll6.2.8081.0974,84809-Feb-201102: 03x 86SP3SP3GDR
Mfc42.dll6.2.8081.0978,94408-Feb-201113: 32x 86SP3SP3QFE
Mfc42u.dll6.2.8081.0974,84808-Feb-201113: 32x 86SP3SP3QFE

Cho tất cả các hỗ trợ x 64-based versions Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 edition

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầuDịch vụ chi nhánh
Mfc42.dll6.5.9151.01,462,27211-Mar-201120: 39x 64SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.5.9151.01,454,08011-Mar-201120: 39x 64SP2SP2GDR
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120: 39x 86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120: 39x 86SP2SP2GDR\WOW
Mfc42.dll6.5.9151.01,462,27211-Mar-201120: 32x 64SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.5.9151.01,454,08011-Mar-201120: 32x 64SP2SP2QFE
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120: 32x 86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120: 32x 86SP2SP2QFE\WOW

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2003

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầuDịch vụ chi nhánh
Mfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201107: 56x 86SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201107: 56x 86SP2SP2GDR
Mfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201107: 55x 86SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201107: 55x 86SP2SP2QFE

Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầuDịch vụ chi nhánh
Mfc42.dll6.5.9151.03,530,75211-Mar-201120: 37IA-64SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.5.9151.03,502,08011-Mar-201120: 37IA-64SP2SP2GDR
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120: 37x 86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120: 37x 86SP2SP2GDR\WOW
Mfc42.dll6.5.9151.03,530,75211-Mar-201120: 32IA-64SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.5.9151.03,502,08011-Mar-201120: 32IA-64SP2SP2QFE
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120: 32x 86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120: 32x 86SP2SP2QFE\WOW

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin tệp

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngDịch vụ chi nhánh
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1ĐÔNG ĐỨC
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG ĐỨC
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 được tích hợp vào bản phát hành của Windows Server 2008. Vì vậy, RTM mốc quan trọng tập tin chỉ áp dụng cho Windows Vista. RTM mốc quan trọng tập tin có một 6.0.0000.xxxxxx số phiên bản.
 • Đông Đức dịch vụ chi nhánh chứa chỉ là những sửa chữa được phát hành rộng rãi đến địa chỉ các vấn đề phổ biến rộng rãi, quan trọng. LDR dịch vụ chi nhánh chứa hotfix thêm vào sửa chữa phát hành rộng rãi.
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt. MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) liên quan đến an ninh, rất quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh (thuộc tính không được liệt kê) được ký kết với một chữ ký số Microsoft.

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116: 12x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116: 12x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115: 48x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115: 48x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119: 32x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119: 32x 86

Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201116: 30x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201116: 30x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201116: 16x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201116: 16x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201117: 18x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201117: 18x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201117: 19x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201117: 19x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116: 12x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116: 12x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115: 48x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115: 48x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119: 32x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119: 32x 86

Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mfc42.dll6.6.8064.03,051,52010-Mar-201116: 01IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,36010-Mar-201116: 01IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,051,52010-Mar-201115: 47IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,36010-Mar-201115: 47IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,052,03210-Mar-201116: 52IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,87210-Mar-201116: 52IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,052,03210-Mar-201116: 50IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,87210-Mar-201116: 50IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116: 12x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116: 12x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115: 48x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115: 48x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117: 03x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119: 32x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119: 32x 86

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.746
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.447 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.909 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,614
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.751 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.452 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.751 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.454
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_5_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.385
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_5_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,104
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_6_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,228
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_6_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tinmức 2,942
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_7_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,228
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_7_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tinmức 2,942
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,363
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.382
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,682
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.709 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.699
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.730 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,417
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.437 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.678
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.705
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1687
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,718
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.421
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.440 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,682
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.709 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.699
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.730 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,418
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.437 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.426
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.445 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpCập Nhật-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3.503 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_3b8e183399611dfa11686cb24e1c2cae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_0de75b8a3b225890.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_71f0b7f600d64a59e662603afc141b47_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f63830ad86063b8f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_b4a5cbadd8c72a394f251bcbb6734ba9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_9075252dc5db0357.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_e09307e2f472d053f4c830c191a77d43_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_e9eddea57b6b5ace.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)16: 33
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)16: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)17: 56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 31
Nền tảngKhông áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpAmd64_872acb9db78b636903ee001eee5d477f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_8560ec3050c8c31f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,036
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8b8169c635949afda5cb2dbc54a23819_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_b1478b9645c9698f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin698
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_96af2513761bdc9074563afcb3ee7428_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_259573ef1725bf5b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin698
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c6a5269feea6efb723f0d30c6c02c8cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_89ae552df4f4ef54.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,036
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d34e0237b48892ab34aaf7a09c5d2a30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_4534d8fbdc8417e3.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,036
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d53c5ecb9b470da8a7d94a0ae7d0308d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_54f7a9d88a67bee1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,036
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_4f1fd5e50dfa83ca.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,514
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)16: 52
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_4f7665d8273df875.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,514
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)16: 46
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_51094a910b1e221a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,514
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)18: 22
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_51ac8a422427ec85.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,514
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)18: 07
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,756
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,461
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.127 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3.054 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,967
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.890
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,967
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,892
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_5_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.609 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_5_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3.550
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_6_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.450
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_6_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3.386 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_7_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.450
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_7_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3.386 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.371
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.390
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.694 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,721
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.709 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,740
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,425
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.445 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.690
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,717
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,697
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,728
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.429 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,448
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.694 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,721
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.709 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,740
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.426
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.445 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.434
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,453
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpCập Nhật-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,531
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)16: 33
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)16: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)17: 56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 31
Nền tảngKhông áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

Tên tệpIa64_51bfc2a3d9e0788ba1f419aee6289547_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_02b6e2a83d487343.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.034
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_a474d229fa42869055986faecac59905_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_aa1a1b185738769f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_acd0d144bb2a5d6447b6dadb3676a5a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_23bdbdff2dae6586.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.034
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_ad11f45a8f71ce572c38bd8693bb2663_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f8496477548526d0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.034
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_b19533eef5824aa1819b07281ee577d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_60eab05531f7f021.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.034
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_c531e641e6e19406b2c251890b887c8d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_ab55ca2c3e2457ff.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f302de57559b1b90.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,497
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)16: 18
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f3596e4a6ede903b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,497
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)16: 03
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4ec530352beb9e0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,497
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)17: 52
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58f92b46bc8844b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,497
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)17: 39
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.751 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.454
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,962
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,883
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,962
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,883
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.279 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,210
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_5_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.279 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_5_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,210
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.421
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.440 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,522
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.545
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,692
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.723
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,425
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,444
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.525 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.549
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.704 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.735
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,422
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.441
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.430
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.449 người
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpCập Nhật-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,708
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)22: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)16: 33
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)16: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)17: 56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin12,480
Ngày (UTC)10-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 31
Nền tảngKhông áp dụng

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin tệp

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngDịch vụ chi nhánh
  6.1.7600.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG ĐỨC
  6.1.7600.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG ĐỨC
  6.1.7600.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đức dịch vụ chi nhánh chứa chỉ là những sửa chữa được phát hành rộng rãi đến địa chỉ các vấn đề phổ biến rộng rãi, quan trọng. LDR dịch vụ chi nhánh chứa hotfix thêm vào sửa chữa phát hành rộng rãi.
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thông tin thêm tệp cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) liên quan đến an ninh, rất quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 40x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 40x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 49x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 49x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 33x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 33x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 21x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 21x 86

Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106: 19x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106: 19x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106: 18x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106: 18x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106: 34x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106: 34x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106: 11x 64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106: 11x 64
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 40x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 40x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 49x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 49x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 33x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 33x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 21x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 21x 86

Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105: 19IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105: 19IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105: 13IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105: 13IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105: 12IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105: 12IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105: 09IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105: 09IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 40x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 40x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 49x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 49x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 33x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 33x 86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105: 21x 86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105: 21x 86

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7

Tên tệpPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.784 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,485
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.789 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,688
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.769
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.670
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.784 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,485
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_5_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,983
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_5_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,491
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_6_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,965
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_6_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,472
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,865
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.935 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,894
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,929
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpCập Nhật-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.728 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_654cbf8607518ecd.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f8d754fbe9f7409f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_aabf61b1a4fd44ca.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_aa0ea48f201e2b4a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin694
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 15
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 20
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 09
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)05: 53
Nền tảngKhông áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệpAmd64_105393a14aa8d5c042295e258f9e94dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_fae5b811e86d18ab.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,036
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_11909c2c2bd7c27d7cb264a12efba369_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_bc86b6e5c31b4bec.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,036
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1323840e1409dfee015b1f55083c574a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_d76d3b9c81e8061f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin698
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_c16b5b09bfaf0003.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_54f5f07fa254b1d5.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_43b34f0731d953624baa1836316b0257_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_a1af7522608fe870.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin698
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_06ddfd355d5ab600.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_65b0d4ae858dbd8a1dac828a68429050_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_b02f8fdaec589fc8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin698
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8526e00926ab8fdff559b7ca707daf9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_845fb4238af3b15b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,036
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a060d47dbf28d02f2e69103c3e06a07d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_2f569952c2825f70.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin698
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e11fbf4bf32434a23bd220aee75a100d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_bf93aafea2412188.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,036
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_062d4012d87b9c80.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_4f17984a6f34e471.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,295
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)07: 10
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_4fd044918830444c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,295
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)07: 23
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_50fcf5066c5c3706.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,295
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)07: 14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_5174bfdf85884160.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,295
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.794 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.499 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.211 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin4,697
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.017 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin4,283
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.985 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,115
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_5_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.794 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_5_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,501
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_6_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.821 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_6_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin4,078
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_7_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,409
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_7_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,882
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_8_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.183 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_8_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,910
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,786
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,878
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2783
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,842
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpCập Nhật-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,990
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 15
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 20
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 09
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)05: 53
Nền tảngKhông áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2

Tên tệpIa64_03ecbafc552ab2af3184a2362d05a8b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_3b801ecc21ec20df.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_654e637c074f97c9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin695
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f8d8f8f1e9f5499b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin695
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_aac105a7a4fb4dc6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin695
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_5b30a17c031445ea78a18e8d825811de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_6cdb43e39bd174d8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_637b52935cd1ce114c449f94d519eec3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_31e5d8afae7f283b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_6e37dbd34fc8e9c10184bfd3a74eadeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_16fd334439529a23.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin696
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_aa104885201c3446.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin695
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2faa0bcb6d57c37.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,293
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)07: 03
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b34d03cfd0dc12.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,293
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)07: 22
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4dffd78b3fccecc.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,293
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)07: 01
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f557c851cd28d926.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,293
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 49
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.793
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,845
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,011
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin4.072 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.988
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,646
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2,206
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_4_for_kb2506212 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3.872 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,940
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,977
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1,701
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2506212_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin1.734
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpCập Nhật-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.136 người
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 15
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 20
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)06: 09
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin5,291
Ngày (UTC)11-Mar-2011
Thời gian (UTC)05: 53
Nền tảngKhông áp dụng
Cập Nhật từ security_patch security_update an ninh lỗi lỗ hổng dễ bị tổn thương kẻ tấn công độc hại khai thác registry unauthenticated đệm overrun tràn phạm vi đặc biệt thành lập đặc biệt crafted chối dịch vụ DoS TSE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2506212 - Xem lại Lần cuối: 01/09/2012 17:26:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecbulletin kbsecurity kbexpertiseinter atdownload kbsecvulnerability kbmt KB2506212 KbMtvi
Phản hồi