"Không thể mở khoản mục này" thông báo lỗi trong chế độ trực tuyến Outlook trong môi trường Exchange Server 2007

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2507374
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Bạn thiết lập Exchange kiểm toán đăng cấp trên một máy chủ Microsoft Exchange Server 2007 vào một giá trị khác hơn làThấp nhất. Ví dụ, bạn thiết lập Exchange kiểm toán cấp để đăng nhậpLow, hoặc đến Cao.
  • Bạn cố gắng để mở một email mà không có cácPR_INTERNET_MESSAGE_IDbất động sản đặt bằng cách sử dụng Microsoft Office Outlook ở chế độ trực tuyến.
Trong tình huống này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể mở khoản mục này.

Chú ýs
  • Bạn không thể mở cùng một thông điệp thư điện tử bằng cách sử dụng một ứng dụng MAPI, chẳng hạn như Microsoft Exchange Server MAPI Editor (MFCMAPI).
  • Vấn đề này thường xảy ra khi bạn cố gắng để mở một email lưu trữ.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì quá trình Store.exe không chính xác trả về lỗi "mapi_e_not_found" khi nó kiểm thư thư điện tử.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật rollup sau đây:
2509911 Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2007 Service Pack 3
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để thay đổi trao đổi kiểm toán khai thác gỗ các cấp, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về hộp thư kiểm toán truy cập, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về MFCMAPI, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2507374 - Xem lại Lần cuối: 07/07/2011 15:30:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2507374 KbMtvi
Phản hồi