Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách nhấp chuột phải, chọn 'Tiết kiệm hình ảnh như' Does không lưu hình ảnh với phần mở rộng đúng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:250747
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn bấm chuột phải vào một hình ảnh trong Microsoft Internet Explorer, hãy nhấp vào Lưu hình ảnh như, và lưu hình ảnh, phần mở rộng tên tệp thiếu khi lưu tệp.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra khi tên tập tin có nhiều thời gian. Khi một tên tập tin trong các Tên tệp hộp chứa một khoảng thời gian (.), Windows Millennium sử dụng văn bản sau khi giai đoạn cuối như là phần mở rộng của tập tin, bất kể của thông tin trong các Lưu như kiểu hộp.
Ví dụ, nếu bạn tiết kiệm hình ảnh Mscom.w2000.site., với một phần mở rộng .jpg xuất hiện trong các Lưu như kiểu hộp, Mscom.w2000.site là tên tập tin kết quả, và .jpg extension là mất tích.
GIẢI PHÁP
Chỉnh sửa hành vi này, thêm phần mở rộng thích hợp để tên tập tin trong các Tên tệp hộp.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 250747 - Xem lại Lần cuối: 09/01/2011 11:50:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbprb kbui kbmt KB250747 KbMtvi
Phản hồi