Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi: "Canon Easy-WebPrint cũ không tương hợp về sau với Internet Explorer"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2518296
Triệu chứng
Xem xét kịch bản này:
  • Internet Explorer 9 hoặc ở trên được cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn
  • Canon Easy-WebPrint EX được cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn
Khi bạn khởi động Windows Internet Explorer, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Canon Easy-WebPrint cũ không tương hợp về sau với Internet Explorer và tạm thời vô hiệu hoá

Nguyên nhân
Các Canon Easy-WebPrint EX plug-in là một add-in cho Internet Explorer. Phiên bản hiện tại của bạn của theCanon dễ dàng-WebPrint EX plug-in là không tương hợp về sau với các phiên bản của Internet Explorer được cài đặt chuyên biệt trên máy PC.


Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, hãy vào web site Canon để tra cứu và tải về phiên bản mới nhất của Canon Easy-WebPrint EX plug-in.

Lưu ý: Cho Internet Explorer 10, Tiện ích và thanh công cụ sẽ chỉ làm việc trong Internet Explorer cho bàn làm việc.


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2518296 - Xem lại Lần cuối: 11/17/2013 02:41:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9

  • kbsurveytest kberrmsg kbprb kbcip kbvideocontent kbsmbportal kbmt KB2518296 KbMtvi
Phản hồi