Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khắc phục sự không tương thích bổ trợ Trình quản lý Tải xuống Xunlei Thunder và Internet Explorer 9

TRIỆU CHỨNG
Bổ trợ Trình quản lý Tải xuống Xunlei Thunder sẽ làm cho Internet Explorer 9 ngừng phản hồi hoặc bị treo
GIẢI PHÁP
Để giải quyết sự không tương thích này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

Phương pháp 1: Cập nhật lên phiên bản mới nhất của bổ trợ Trình quản lý Tải xuống Xunlei Thunder. 

Để cập nhật lên phiên bản mới nhất của bổ trợ Trình quản lý Tải xuống, hãy truy cập trang web sau: http://dl.xunlei.com/xl7.html
Bản cập nhật này cho bổ trợ Trình quản lý Tải xuống Xunlei Thunder khắc phục được sự cố tương thích.

Microsoft cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Microsoft không đảm bảo độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Phương pháp 2: Vô hiệu hoá bổ trợ Trình quản lý Tải xuống Xunlei Thunder

Để vô hiệu hoá bổ trợ Trình quản lý Tải xuống Xunlei Thunder, hãy làm theo các bước sau: 
  1. Đóng tất cả cửa sổ Internet Explorer.
  2. Mở cửa sổ Internet Explorer mới.
  3. Khi bạn nhận được thông báo về sự không tương thích của bổ trợ Trình quản lý Tải xuống Xunlei Thunder, nhấp vào Giữ bổ trợ vô hiệu hoá hoặc bỏ qua thông báo.

Lưu ý: Bổ trợ Trình quản lý Tải xuống Xunlei Thunder không thể hoạt động đúng cách khi bổ trợ bị vô hiệu hoá.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về bổ trợ trình duyệt, hãy tham khảo trang web Microsoft sau:
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2520403 - Xem lại Lần cuối: 05/21/2012 16:34:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Internet Explorer 9

  • KB2520403
Phản hồi
=">