Cách chuyển dấu trang từ Mozilla Firefox sang Internet Explorer 9

Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách chuyển dấu trang từ Mozilla Firefox sang Windows Internet Explorer 9.

Internet Explorer 9 tự động chuyển các mục ưa thích của bạn từ phiên bản Internet Explorer trước đã được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể dễ dàng nhập dấu trang và các thiết đặt từ trình duyệt của bên thứ ba sang Internet Explorer 9.
Giải pháp

Tự động nhập các mục ưa thích

Để tự động nhập các mục ưa thích sang Internet Explorer 9, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong Internet Explorer 9, bấm Nhập và xuất trên menu Tệp. Nếu bạn không thấy menu Tệp, hãy nhấn ALT.

  image1
 2. Chọn Nhập từ trình duyệt khác rồi bấm Tiếp theo.

  image2
 3. Bạn sẽ thấy một danh sách các trình duyệt được cài đặt trên máy tính. Chọn trình duyệt mà từ đó bạn muốn nhập các mục ưa thích rồi bấm Nhập.

  Trong ví dụ này, chọn hộp kiểm Firefox.

  image3
 4. Sau khi các mục ưa thích đã được nhập, bấm Kết thúc để đóng cửa sổ.

  image4

Nếu chỉ muốn chấp nhận một số mục ưa thích nhất định của Firefox, bạn có thể chuyển các liên kết theo cách thủ công. Điều này là hữu ích nếu bạn đã tạo khá nhiều mục ưa thích trong dấu trang Firefox nhưng chỉ muốn chuyển một số mục ưa thích vào Internet Explorer.

Nhập các mục ưa thích thủ công

Nếu chỉ muốn chuyển một số mục ưa thích nhất định từ Firefox, bạn có thể chuyển các liên kết theo cách thủ công. .

Để nhập các mục ưa thích thủ công sang Internet Explorer 9, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong Firefox, bấm Dấu trang trên thanh menu rồi bấm Sắp xếp Dấu trang.

  image5
 2. Trong hộp thoại Thư viện, bấm Xuất HTML trong danh sách thả xuống Nhập và Sao lưu.

  image6
 3. Lưu tệp bookmarks.html vào bất kỳ vị trí nào trên máy tính của bạn.

  image7
 4. Đóng Firefox rồi khởi động Internet Explorer 9.
 5. Trong Internet Explorer 9, bấm Mở trên menu Tệp. Nếu bạn không thấy menu Tệp, hãy nhấn ALT.

  image8
 6. Bấm Duyệt rồi điều hướng sang thư mục mà bạn đã lưu tệp bookmarks.html.

  image9
 7. Chọn tệp bookmarks.html rồi bấm Mở.

  image10
 8. Trong hộp thoại Mở, bấm OK.

  image11
 9. Tệp này sẽ được mở ngay lập tức với danh sách liên kết được gạch chân màu xanh. Để chấp nhận một trong những liên kết này làm mục ưa thích, bấm chuột phải vào mục đó rồi bấm Thêm vào mục ưa thích.

  image12
 10. Chọn một thư mục rồi bấm Thêm. Lặp lại Bước 9 đến 10 với tất cả dấu trang mà bạn muốn chuyển.

  image13
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay bảo hành khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thuộc tính

ID Bài viết: 2525573 - Xem lại Lần cuối: 05/23/2014 08:59:00 - Bản sửa đổi: 3.1

Windows Internet Explorer 9, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • kbstepbystep KB2525573
Phản hồi