Các lối tắt bàn phím Internet Explorer 9 quan trọng nhất

Triệu chứng
Làm cách nào để mở nhanh các chức năng nhất định của một trang web trong Windows Internet Explorer 9 bằng cách sử dụng lối tắt bàn phím?
Giải pháp
Chú ý: Hiện bạn có thể tải xuống và cài đặt Internet Explorer 9 dành cho phiên bản 32 bit và 64 bit của Windows Vista và Windows 7.

Các lối tắt quan trọng nhất của Internet Explorer 9

Bằng cách sử dụng các lối tắt bàn phím sau, bạn có thể lướt web nhanh hơn và thuận tiện hơn đồng thời truy cập vào các tính năng nhất định của các trang web được tải bằng Internet Explorer 9.

Danh sách sau là danh sách đầy đủ của Internet Explorer 9

Chú ý: Nhấn các phím cùng một lúc nếu có nhiều phím. Vui lòng lưu ý rằng ký hiệu bàn phím quốc tế được sử dụng trong bài viết này.


Làm mới trang

Nhấn [F5] để làm mới trang web hiện tại..Khôi phục trang đã tải trước đó trong cửa sổ hoạt động.

Nhấn [ALT] và [Left arrow] để quay lại trang đã tải trước đó trong cửa sổ hiện hành.
Mở trang chủ

Nhấn [ALT] và [Home] để mở trang chủ của bạn.Điều hướng bên trong trang

Nhấn [Tab] để chuyển tiếp qua các điểm điều hướng hoặc liên kết trong trang web.
Cuộn xuống trên trang

Nhấn [Page Down] để cuộn xuống cuối ở một bên.
Cuộn lên đầu trang

Nhấn [Page Up] để cuộn lên đầu ở một bên.
Tìm kiếm trong trang Web

Nhấn [CTRL] và [F] để hiển thị chức năng tìm kiếm và để tìm kiếm các thuật ngữ cụ thể trong trang hiện hành.
Bản trình bày nội dung web tăng hoặc giảm

Nhấn [CTRL] và [+], để tăng tỷ lệ thu phóng (+10%) . Nhấn [CTRL] và [-] để giảm tỷ lệ thu phóng (-10%).Mở Danh sách yêu thích

Nhấn [CTRL] và [I], để mở danh sách bạn muốn.
Thêm trang hiện tại vào Mục yêu thích

Nhấn [CTRL] và [D], để thêm trang hiện tại vào mục yêu thích của bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2525576 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:33:00 - Bản sửa đổi: 2.1

Windows Internet Explorer 9, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbstepbystep KB2525576
Phản hồi