Bạn không nhận được email thông báo trong Office 365 Small Business cho miền được thiết lập cho đầy đủ redelegation

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2526164
VẤN ĐỀ
Bạn không nhận được email thông báo trong một môi trường doanh nghiệp nhỏ Office 365 cho miền được thiết lập cho đầy đủ redelegation.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Kiểm tra các bản ghi NS tài nguyên trỏ đến Office 365. Để thực hiện việc này, sử dụng công cụ NSlookup. Để biết thêm thông tin về NSlookup, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  200525 Sử dụng NSlookup.exe
  Bản ghi tài nguyên NS phải trỏ đến sau:
  • ns1.BDM.microsoftonline.com
  • ns2.BDM.microsoftonline.com
  • ns3.BDM.microsoftonline.com
  • NS4.BDM.microsoftonline.com
 2. Nếu miền mới được thiết lập cho toàn bộ miền redelegation, đợi 72 giờ.
 3. Thực hiện tra cứu DNS trên bản ghi MX. Bản ghi MX sẽ giống như sau:
  <domain-com>. mail.eo.outlook.com

  </domain-com>
  Lưu ý Trong ví dụ này, <domain>là tên miền xác nhận. For example, nếu miền là contoso.com, bản ghi MX là contoso-com.mail.eo.outlook.com). </domain>
 4. Nếu các bản ghi NS và bản ghi MX là chính xác, hãy làm theo bước thường được sử dụng để khắc phục sự cố luồng thư.
Lưu ý Bạn có thể sử dụng thuật sỹ khắc phục sự cố của miền từ cổng Office 365 để xác định các bản ghi DNS sẽ trông như thế nào.
THÔNG TIN
Toàn bộ miền redelegation là một miền mà tên máy (ứng dụng) phục vụ (NS) nguyên liệu trỏ đến Office 365. Toàn bộ miền redelegation chỉ có sẵn cho kiểm nhập Office 365 Small Business.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Thuộc tính

ID Bài viết: 2526164 - Xem lại Lần cuối: 10/04/2014 02:27:00 - Bản sửa đổi: 17.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Azure Active Directory

 • o365 o365p o365022013 kbmt KB2526164 KbMtvi
Phản hồi