Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả Office Visio 2007 SP3 và Office Visio Gói Ngôn ngữ 2007 SP3

Giới thiệu
Microsoft Office Visio 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3) và Microsoft Office Visio Gói Ngôn ngữ 2007 SP3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Office Visio 2007 và cho Office Visio Gói Ngôn ngữ 2007. Các bản cập nhật này bao gồm hai danh mục bản vá lỗi chính:
 • Các bản vá chưa được phát hành trước đây đã được thực hiện đặc biệt cho gói dịch vụ này. Ngoài các bản vá lỗi sản phẩm chung, bản cập nhật này còn bao gồm các cải tiến về tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.
 • Tất cả các bản cập nhật công cộng, cập nhật bảo mật, cập nhật tích luỹ và các hotfix đã được phát hành tính đến cuối tháng 8 năm 2011.
Vì các gói dịch vụ Office là gói tích luỹ, bạn không cần cài đặt Gói Dịch vụ 1 hoặc Gói Dịch vụ 2 trước khi bạn cài đặt Gói Dịch vụ 3. Gói Dịch vụ 3 bao gồm tất cả các bản vá lỗi có trong Gói Dịch vụ 1 và Gói Dịch vụ 2.
THÔNG TIN THÊM

Cách tải xuống và cài đặt các gói dịch vụ


Phương pháp 1: Microsoft Update (khuyến nghị)

Để tải xuống gói dịch vụ từ Microsoft Update, hãy truy cập vào website sau của Microsoft:

Microsoft Update

Đăng ký Microsoft Update là cách được khuyến nghị để cập nhật các sản phẩm lên SP3. Microsoft Update sẽ phát hiện bạn đã cài đặt những sản phẩm nào rồi áp dụng tất cả các bản cập nhật vào các sản phẩm đó.

Phương pháp 2: Tải xuống gói SP3 từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống gói Office Visio 2007 SP3 ngay bây giờ.
Tải xuốngTải xuống gói Office Visio Gói Ngôn ngữ 2007 SP3 ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Tổng quan về các cải tiến của Office Visio 2007 SP3


 • Khắc phục sự cố chức năng COCAddon::CollectMasterInfo tạo đường dẫn tạm thời không đúng trong các biểu đồ tổ chức.
 • Khắc phục sự cố phông chữ mất định dạng trong các biểu đồ tổ chức khi bạn chỉnh sửa văn bản.
 • Khắc phục sự cố sập khi hộp giới hạn của hình dạng sử dụng dữ liệu không đúng.
 • Khắc phục sự cố sơ đồ SharePoint đã được kiểm tra bị ngăn cập nhật đúng khi bạn lưu chúng vào thư mục bản thảo cục bộ.
 • Khắc phục sự cố Office Visio 2007 sập khi bạn mở các bản vẽ VDX nhất định.
 • Khắc phục sự cố văn bản bị định dạng không đúng khi bạn lưu tệp dưới dạng bản vẽ AutoCAD (.DXF hoặc .DGW).
 • Khắc phục sự cố các dự án Office Visio Visual Basic dành cho Ứng dụng (VBA) lưu không đúng một cách không liên tục trong Windows XP.
 • Khắc phục sự cố Office Visio 2007 đóng bất ngờ khi bạn bấm Huỷ Kiểm tra cho biểu đồ SharePoint đã tải.
 • Khắc phục sự cố bảo vệ chiều rộng và chiều cao của hình dạng được thay đổi kích thước trong lựa chọn được xoay.
Các sự cố đã biết và thay đổi hiện tượng
2591067 Các sự cố đã biết mà bạn có thể gặp phải khi bạn cài đặt gói Office 2007 SP3 và Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Thông tin kỹ thuật

Để biết thêm thông tin về gói dịch vụ này, bao gồm danh sách các tệp bị ảnh hưởng, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2591039 Chi tiết kỹ thuật về các bản phát hành hệ thống Office 2007 SP3


Loại bỏ gói dịch vụ

Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 hỗ trợ việc loại bỏ các nội dung cập nhật của máy khách bằng cách sử dụng cả dòng lệnh và Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft dành cho gói Microsoft Office 2007. Công cụ Gỡ cài đặt Gói Dịch vụ có sẵn như là một phần tải xuống riêng biệt. Để biết thêm thông tin về công cụ này, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

954914 Công cụ Gỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft dành cho bộ Microsoft Office 2007
Visio 2007
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2526291 - Xem lại Lần cuối: 10/27/2011 09:08:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007

 • KB2526291
Phản hồi