Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Gói Tương thích Office SP3

Giới thiệu
Gói Tương thích Microsoft Office Gói Dịch vụ 3 (SP3) cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Gói Tương thích Office. Các bản cập nhật này bao gồm hai danh mục bản vá lỗi chính: 
  • Các bản vá chưa được phát hành trước đây được tạo riêng cho gói dịch vụ này. Ngoài các bản vá lỗi sản phẩm chung, những bản vá lỗi này còn bao gồm các cải tiến về tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.
  • Tất cả các bản cập nhật công cộng, bản cập nhật bảo mật, bản cập nhật tích luỹ và các hotfix đã được phát hành tính đến hết tháng 8 năm 2011.
Vì các gói dịch vụ Office là các gói tích luỹ, bạn không phải cài đặt Gói Dịch vụ 1 hoặc Gói Dịch vụ 2 trước khi cài đặt Gói Dịch vụ 3. Gói Dịch vụ 3 bao gồm tất cả các bản vá lỗi đã được bao gồm trong Gói Dịch vụ 1 và Gói Dịch vụ 2.
THÔNG TIN THÊM

Cách tải xuống và cài đặt gói dịch vụ


Phương pháp 1: Microsoft Update (khuyến nghị)

Để tải xuống gói dịch vụ từ Microsoft Update, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Microsoft Update

Đăng ký Microsoft Update là cách được khuyến nghị để cập nhật các sản phẩm lên SP3. Microsoft Update sẽ phát hiện bạn đã cài đặt những sản phẩm nào rồi áp dụng tất cả các bản cập nhật cho các sản phẩm đó.

Phương pháp 2: Tải xuống các gói SP3 từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống Gói Tương thích Office 2007 SP3 ngay bây giờ.


Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Các sự cố đã biết và thay đổi trong hoạt động
2591067 Các sự cố đã biết mà bạn có thể gặp phải khi cài đặt bộ Office 2007 SP3 và Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Thông tin kỹ thuật

Để biết thêm thông tin về gói dịch vụ này, bao gồm danh sách các tệp bị ảnh hưởng, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft: 
2591039 Chi tiết kỹ thuật về các phiên bản phát hành của hệ thống Office 2007 SP3


Thông tin không được hỗ trợ

Gói Tương thích Microsoft Office SP3 không bổ sung hỗ trợ cho các loại tệp Định dạng Tài liệu Mở sau: 
  • ODT (Văn bản)
  • ODS (Bảng tính)
  • ODP (Bản trình bày) 
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
953331 Mô tả Gói Tương thích Office Gói Dịch vụ 2

Loại bỏ gói dịch vụ

Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 hỗ trợ việc loại bỏ các bản cập nhật của máy khách bằng cách sử dụng cả dòng lệnh và Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft cho bộ Microsoft Office 2007. Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ được cung cấp dưới dạng bản tải xuống riêng biệt. Để biết thêm thông tin về công cụ này, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

954914 Công cụ Dỡ cài đặt Gói Dịch vụ của Microsoft dành cho bộ Microsoft Office 2007
Gói Tương thích 2007
Thuộc tính

ID Bài viết: 2526297 - Xem lại Lần cuối: 11/28/2011 11:09:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526297
Phản hồi