MS11-024: Lỗ hổng trong Windows Fax bao gồm trang Editor có thể cho phép thực thi mã từ xa: tháng 12, 2011

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2527308
Hỗ trợ cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) kết thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Để tiếp tục nhận được cập nhật bảo mật cho Windows, hãy chắc chắn rằng bạn đang chạy Windows Vista với Service Pack 2 (SP2). Để biết thêm chi tiết, là trang web Microsoft này: Hỗ trợ là kết thúc cho một số phiên bản của Windows.
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành bản tin an ninh MS11-024. Để xem các bản tin an ninh hoàn chỉnh, truy cập vào một trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho các bản cập nhật bảo mật này

Cho người dùng gia đình, không có phí hỗ trợ có sẵn bằng cách gọi 1-866-PCSAFETY tại Hoa Kỳ và Canada hoặc bằng cách liên lạc với công ty con Microsoft địa phương của bạn. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để liên hệ với công ty con Microsoft địa phương của bạn để hỗ trợ các vấn đề với bản cập nhật bảo mật, truy cập trang web Microsoft quốc tế hỗ trợ: Bắc Mỹ khách hàng cũng có thể được truy cập ngay để hỗ trợ email không có phí không giới hạn hoặc không giới hạn cá nhân chat hỗ trợ bằng cách truy cập trang web của Microsoft sau đây: Đối với khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ cho Cập Nhật bảo mật có sẵn thông qua liên hệ hỗ trợ thông thường của bạn.
THÔNG TIN THÊM

Vấn đề đã biết và thông tin thêm về bản cập nhật bảo mật này

Các bài viết sau đây chứa thông tin thêm về bản cập nhật bảo mật này vì nó liên quan đến các phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể chứa thông tin được biết đến vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được biết đến được liệt kê dưới mỗi liên kết bài viết.
  • 2491683 MS11-024: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Windows Fax bao gồm trang Editor: tháng 12, 2011
  • 2506212 MS11-024: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các thành phần Windows Fax bao gồm trang Editor MFC: tháng 12, 2011

    Sau đây là các vấn đề được biết đến trong an ninh Cập Nhật 2506212. Để biết thêm chi tiết về những vấn đề được biết đến, xem an ninh Cập Nhật 2506212.
    • Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật này, một ứng dụng cho các đối tượng sử dụng có nguồn gốc từ giai cấp CArchive có thể sụp đổ.
    • Sau khi bạn cài đặt các thành phần dịch vụ Fax Windows trên Windows Server 2003, Cập Nhật 2506212 sẽ được cung cấp ngay cả khi bạn đã cài đặt nó.
Cập Nhật từ security_patch security_update an ninh lỗi lỗ hổng dễ bị tổn thương kẻ tấn công độc hại khai thác registry unauthenticated đệm overrun tràn phạm vi đặc biệt thành lập đặc biệt crafted chối dịch vụ DoS TSE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2527308 - Xem lại Lần cuối: 01/09/2012 17:41:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB2527308 KbMtvi
Phản hồi