Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hình ảnh trên một trang web chỉ Mostly được hiển thị trong Internet Explorer 8 khi IPv4 bản địa của các trang web và các trang web ngăn xếp kép IPv4/IPv6 tồn tại trong mạng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2529406
TRIỆU CHỨNG
Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn đang ở trong một môi trường mạng chứa cả IPv4 bản địa của các trang web và các trang web ngăn xếp kép IPv4/IPv6.
 • Bạn sử dụng Windows Internet Explorer 8 để duyệt một số trang web trên máy tính đang chạy một hệ điều hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
Trong trường hợp này, một số hình ảnh trên các trang web có thể hiển thị chỉ Mostly được.

Ví dụ, bạn có thể gặp vấn đề này trong môi trường mạng sau đây:
 • Mạng chứa ba site sau:
  • Một, một ngăn xếp kép IPv4/IPv6 trang web, trang web có chứa một máy khách được sử dụng để lướt Internet.
  • Trang web B, một trang web bản địa của IPv4, có chứa một máy chủ web mà chủ một trang web chính mà được truy cập bởi máy khách.
  • Trang web C, một trang web ngăn xếp kép IPv4/IPv6, có chứa một máy chủ lưu trữ tài nguyên hình ảnh cho trang web trên trang web sinh
 • IPv6 được vô hiệu hóa trên máy chủ trên trang web C.
 • HTML mã nguồn trang web trỏ tới tài nguyên hình ảnh trên trang web C.
 • Hệ phục vụ trên trang web b có vai trò máy chủ DNS được cài đặt. Ngoài ra, sau hồ sơ được lập cấu hình trên máy chủ DNS:
  • Một hồ sơ và bản ghi CNAME cho máy chủ web trên trang web sinh
  • Một hồ sơ và một kỷ lục AAAA cho hệ phục vụ trên trang web C.
Trong ví dụ này, bạn có kinh nghiệm vấn đề trên máy tính khách hàng trong trang web A.

Lưu ý Trong trang web này ngăn xếp kép, địa chỉ IPv4 và IPv6 có thể được cấu hình. Trong các trang web bản địa của IPv4, chỉ là một địa chỉ IPv4 có thể được cấu hình.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt các hotfix, và sau đó thêm các mục nhập registry được mô tả trong phần "Thông tin đăng ký".

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix là có sẵn để tải về, có là một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không vượt qua vòng loại cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, nó là bởi vì một hotfix không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy một hệ điều hành sau:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một Windows Vista service pack, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935791Làm thế nào để có được gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói dịch vụ Windows Server 2008, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968849Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về gói dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng ký thông tin

Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Sau khi bạn cài đặt các hotfix, hãy làm theo các bước sau để thêm các mục nhập registry:

Đối với hệ thống điều hành 32-bit:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, và sau đó nhấn Enter.
 2. Xác định vị trí và sau đó nhấp chuột phải vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_FIX_BAD_ADDRESS_COUNT_KB2529406
 3. Điểm đến Mới, và sau đó nhấp vào Giá trị DWORD.
 4. Loại Iexplore.exe, và sau đó nhấn Enter.
 5. Bấm đúp Iexplore.exe, loại 1 trong các Giá trị dữ liệu hộp, và sau đó bấm Ok.
 6. Thoát khỏi Registry Editor.
Cho 64-bit, hệ điều hành:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, và sau đó nhấn Enter.
 2. Xác định vị trí và sau đó nhấp chuột phải vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_FIX_BAD_ADDRESS_COUNT_KB2529406
 3. Điểm đến Mới, và sau đó nhấp vào Giá trị DWORD.
 4. Loại Iexplore.exe, và sau đó nhấn Enter.
 5. Bấm đúp Iexplore.exe, loại 1 trong các Giá trị dữ liệu hộp, và sau đó bấm Ok.
 6. Thoát khỏi Registry Editor.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt tập tin có thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin tập tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn các hotfix được liệt kê dưới "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đề cập đến "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng cho.
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM tệp và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgày thángThời gianNền tảng
Jsproxy.dll8.0.6001.2316825.60028-Mar-201107: 03x 86
WinInet.dll8.0.6001.23168919,55228-Mar-201107: 09x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51228-Mar-201107: 09x 86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgày thángThời gianNền tảng
Jsproxy.dll8.0.6001.2316831,74428-Mar-201107: 35x 64
WinInet.dll8.0.6001.231681,150,97628-Mar-201107: 40x 64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18428-Mar-201107: 40x 64
Jsproxy.dll8.0.6001.2316825.60028-Mar-201107: 03x 86
WinInet.dll8.0.6001.23168919,55228-Mar-201107: 09x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51228-Mar-201107: 09x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tập tin thông tin ghi chú
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgày thángThời gianNền tảng
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng bảy, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7600.20955982,01628-Mar-201105: 03x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng bảy, 200901: 16x 86
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng bảy, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7601.21716981,50428-Mar-201104: 42x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng bảy, 200901: 16x 86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgày thángThời gianNền tảng
Jsproxy.dll8.0.7600.1638564,51214 Tháng bảy, 200901: 41x 64
WinInet.dll8.0.7600.209551,198,08028-Mar-201105: 38x 64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23214 Tháng bảy, 200901: 41x 64
Jsproxy.dll8.0.7600.1638564,51214 Tháng bảy, 200901: 41x 64
WinInet.dll8.0.7601.217161,189,37628-Mar-201105: 33x 64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23214 Tháng bảy, 200901: 41x 64
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng bảy, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7600.20955982,01628-Mar-201105: 03x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng bảy, 200901: 16x 86
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng bảy, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7601.21716981,50428-Mar-201104: 42x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng bảy, 200901: 16x 86
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgày thángThời gianNền tảng
Jsproxy.dll8.0.7600.16385114,17614 Tháng bảy, 200901: 46IA-64
WinInet.dll8.0.7600.209552,200,06428-Mar-201104: 40IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95214 Tháng bảy, 200901: 50IA-64
Jsproxy.dll8.0.7600.16385114,17614 Tháng bảy, 200901: 46IA-64
WinInet.dll8.0.7601.217162,201,08828-Mar-201104: 27IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95214 Tháng bảy, 200901: 50IA-64
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng bảy, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7600.20955982,01628-Mar-201105: 03x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng bảy, 200901: 16x 86
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 Tháng bảy, 200901: 15x 86
WinInet.dll8.0.7601.21716981,50428-Mar-201104: 42x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 Tháng bảy, 200901: 16x 86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ phần mềm Cập Nhật, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.435
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 16
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_3256428b93f9bb25b6a6ea7d331897b4_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_de80e55f65239f91.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp726
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 16
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_e522b0c4d0e78f4d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp52,672
Ngày (UTC)28-Mar-2011
Thời gian (UTC)08: 04
Nền tảngKhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpAmd64_a1e96ae04f9a3cb3407703c4a70711a6_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_fb02b26ff49294f1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.100
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 16
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_41414c4889450083.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp52,746
Ngày (UTC)28-Mar-2011
Thời gian (UTC)08: 08
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.443 người
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)20: 16
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_e522b0c4d0e78f4d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp52,672
Ngày (UTC)28-Mar-2011
Thời gian (UTC)08: 04
Nền tảngKhông áp dụng

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,773
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_aa4d4c9e8a08b68e0729dbe9eb07865e_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_c2ede270bf0bdc83.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp726
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_f784ddc614d759194118a1c727a71ea4_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_6db791e2a5509c4b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp726
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d23a6e5932ddd8e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 10
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f3643e59032f30d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 10
Nền tảngKhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_24d57d78d01bcae1fd0111a4ff5db015_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_726b3e3b0449582f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp730
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_57776a5a601ee5122db1cf74f4c2f693_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_391cd888f196f80d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp730
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_62593097f2619de453590b82eaf63ce1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_13b7edaded6d88f1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.100
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_887e8704e8f1cae02e20d97186d7d6c4_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_b951164e38591148.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.100
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_794242694b8b4ec4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp43,625
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_7b54df6948906443.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp43,625
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,215
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d23a6e5932ddd8e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f3643e59032f30d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 14
Nền tảngKhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpIa64_35ee3bbdb4d3286f46fbc95ce531b951_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_94e40ebae3f60d2e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.098 người
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_660ae6ec502fcf8e7030cde11b8ca1bf_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_cbd8d4e5dadf6c0c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.098 người
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d254adb932be68a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp43,623
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f37e7db9030fc09.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp43,623
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.168
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d23a6e5932ddd8e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f3643e59032f30d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp43,621
Ngày (UTC)29-Mar-2011
Thời gian (UTC)21: 06
Nền tảngKhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2529406 - Xem lại Lần cuối: 06/24/2011 03:43:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Internet Explorer 8

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2529406 KbMtvi
Phản hồi