bức e-mail gửi đến một mục tin thư thoại công cộng kích hoạt thư có thể được xếp hàng đợi trong một sự xếp hàng đợi phân phối trên máy chủ Trung tâm vận tải trong môi trường Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2536846
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn có một mục tin thư thoại công cộng kích hoạt thư trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010.
  • Nhiều hơn một máy chủ hộp thư lưu trữ phân cấp mục tin thư thoại công cộng và đồng gửi nội dung cặp công cộng.
  • Bạn gửi bức e-mail cho mục tin thư thoại công cộng.
Trong trường hợp này, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:
  • Khi máy chủ hộp thư đầu tiên chủ hệ thống phân cấp mục tin thư thoại công cộng có sẵn, bức e-mail được xếp hàng đợi trong sự xếp hàng đợi phân phối trên máy chủ Trung tâm giao thông vận tải. Tuy nhiên, các máy chủ hộp thư khác có sẵn.
  • Khi máy chủ hộp thư đầu tiên chủ đồng gửi nội dung cặp công cộng có sẵn, bức e-mail được xếp hàng đợi trong sự xếp hàng đợi phân phối trên máy chủ Trung tâm giao thông vận tải. Tuy nhiên, các máy chủ hộp thư khác có sẵn.
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra bởi vì các máy chủ Trung tâm vận tải không cố gắng để liên lạc với các máy chủ mục tin thư thoại công cộng khác nếu máy chủ hộp thư đầu tiên là không sẵn dùng.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt Cập Nhật rollup sau đây:
2706690 Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2
Sau khi bạn áp dụng các sửa chữa, tự thêm các thông tin sau vào EdgeTransport.exe.config tập tin, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ trao đổi giao thông:
<add key="SmartRoutingForPublicFoldersEnabled" value="True" />
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để định tuyến đến mục tin thư thoại công cộng, đi đến web site của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để quản lý các mục tin thư thoại công cộng, đi đến web site của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về tập tin EdgeTransport.exe.Config, đi đến web site của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2536846 - Xem lại Lần cuối: 09/11/2012 03:52:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2536846 KbMtvi
Phản hồi