Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể thay đổi các biểu tượng thư mục mặc định trong Windows Explorer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:253689
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để làm việc xung quanh việc thay đổi một biểu tượng thư mục trong Windows Explorer.
THÔNG TIN THÊM
Mặc dù bạn không thể tùy chỉnh biểu tượng thư mục mặc định trong Windows Explorer, bạn có thể làm cho một lối tắt tới cặp và thay đổi giao diện của biểu tượng phím tắt. Để thực hiện việc này:
  1. Nhấp chuột phải vào thư mục mà bạn muốn tạo lối tắt tới, và sau đó nhấp vào Tạo lối tắt.
  2. Nhấp chuột phải vào phím tắt bạn tạo, hãy nhấp vào Thuộc tính, và sau đó nhấp vào Đổi biểu tượng.
  3. Bấm vào hình ảnh của biểu tượng bạn muốn các phím tắt để sử dụng, hãy nhấp vào Ok, và sau đó nhấp vào Ok.

Không có biểu tượng có sẵn

Nếu bạn bấm vào biểu tượng thay đổi, và không có không có biểu tượng, sử dụng nút duyệt để tìm Shell32.dll:
  1. Nhấp chuột phải vào phím tắt bạn tạo, hãy nhấp vào Thuộc tính, và sau đó nhấp vào Đổi biểu tượng.
  2. Nhấp vào Trình duyệt, và kiểu c:\windows\system\shell32.dll trong các Tên tệp hộp, bấm vào Mở, nhấn vào đây để chọn biểu tượng bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Ok, và sau đó nhấp vào Ok.

Thuộc tính

ID Bài viết: 253689 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 10:08:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbdisplay kbenv kbFAQ kbhowto kbprod2web kbui kbmt KB253689 KbMtvi
Phản hồi