OL2000: Lỗi trong Outlprnt khi bạn xác định in Style hoặc in Ấn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:253966
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để in hoặc xác định một phong cách in trong Microsoft Outlook, bạncó thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây:
Không thể lưu thiết đặt máy in. Đảm bảo rằng tập tin c:\windows\outlprnt là không mất hoặc bảo vệ cấm ghi.
- hay -
Lỗi c:\windows\outlprnt là mất tích.
- hay -
Ra khỏi nguồn lực.
- hay -
Ra khỏi bộ nhớ hoặc hệ thống tài nguyên. Đóng một số windows và thử lại.
NGUYÊN NHÂN
Các thư này có thể xảy ra với một số chương trình chống vi-rút mà làmkhông cho phép tạo ra tập tin trong thư mục Windows, hoặc ngăn chặn bằng văn bản để phiêntập tin.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết hành vi này, tạo một tài liệu Microsoft Word tên là Outlprnt.doc, và lưu các tập tin trong thư mục Application Data.

LƯU Ý: Bạn có thể gõ một <x></x> hay các dữ liệu vào các tập tin như vậy mà nó là không có sản phẩm nào.

Vị trí mặc định của dữ liệu ứng dụng trên một máy tính Windows 9 x là:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\Outlook
Vị trí mặc định của dữ liệu ứng dụng trên một máy tính Windows 2000 là:
C:\Documents and Settings\<username></username>\Application Data\Microsoft\Outlook
OL2K

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 253966 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 18:37:16 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB253966 KbMtvi
Phản hồi