MS11-045: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho hệ thống văn phòng năm 2007 và Office Compatibility Pack: ngày 14 tháng 6 năm 2011

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2541012
Giới thiệu
Microsoft đã phát hành bản tin an ninh MS11-045. Để xem các bản tin an ninh đầy đủ, truy cập vào một trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho các bản cập nhật bảo mật này

Cho người dùng gia đình, không có phí hỗ trợ có sẵn bằng cách gọi 1-866-PCSAFETY tại Hoa Kỳ và Canada hoặc bằng cách liên lạc với công ty con Microsoft địa phương của bạn. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để liên hệ với công ty con Microsoft địa phương của bạn để hỗ trợ các vấn đề với bản cập nhật bảo mật, truy cập trang web Microsoft quốc tế hỗ trợ: Bắc Mỹ khách hàng cũng có thể được truy cập ngay để hỗ trợ email không có phí không giới hạn hoặc không giới hạn cá nhân chat hỗ trợ bằng cách truy cập trang web của Microsoft sau đây: Đối với khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ cho Cập Nhật bảo mật có sẵn thông qua liên hệ hỗ trợ thông thường của bạn.

Thông tin thêm về bản cập nhật bảo mật này

Điều kiện tiên quyết áp dụng Cập Nhật bảo mật này

Để áp dụng Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có ứng dụng văn phòng Microsoft 2007 Service Pack 2 (SP2) hoặc Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 2 (SP2) được cài đặt trên máy tính.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói dịch vụ cho ứng dụng văn phòng 2007, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
949585 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho ứng dụng văn phòng 2007
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói dịch vụ cho Office Compatibility Pack, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
953331 Mô tả của Office Compatibility Pack Service Pack 2

Khởi động lại thông tin

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật này.

Trong một số trường hợp, Cập nhật này không đòi hỏi khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông điệp được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại máy tính.

Để giúp làm giảm khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, ngừng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng mọi ứng dụng mà có thể sử dụng các tập tin bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc để khởi động lại, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
887012 Tại sao bạn có thể được nhắc để khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn cài đặt một Cập Nhật bảo mật trên máy tính Windows trên

Thông tin bảo mật Cập Nhật thay thế

Bản cập nhật bảo mật này sẽ thay thế bản cập nhật bảo mật sau đây:
2466156 MS11-021: Mô tả Cập Nhật bảo mật cho hệ thống văn phòng năm 2007 và Office Compatibility Pack: 12 ngày năm 2011

Loại bỏ thông tin

Để loại bỏ bản cập nhật bảo mật này, sử dụng các Thêm hoặc loại bỏ chương trìnhkhoản mục hoặc cácCác chương trình và tính năng mục trong bảng điều khiển.

Chú ý Khi bạn loại bỏ bản cập nhật bảo mật này, bạn có thể được nhắc đưa đĩa chứa bộ chuyển đổi Excel 2007. Ngoài ra, bạn có thể không có tùy chọn gỡ bỏ cài đặt bản cập nhật bảo mật này từ các Thêm hoặc loại bỏ chương trình khoản mục hoặc các Các chương trình và tính năngmục trong bảng điều khiển. Có rất nhiều nguyên nhân có thể của vấn đề này.

Để biết thêm chi tiết về việc loại bỏ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

903771 Thông tin về khả năng gỡ bỏ cài đặt văn phòng thông tin Cập Nhật

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh bản cập nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
Chuyển đổi Microsoft Office Excel 2007
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Excelcnv.exe12.0.6557.500015,144,29612 Tháng tư, 201110: 16
Cập Nhật security_patch security_update an ninh lỗi lỗ hổng dễ bị tổn thương kẻ tấn công độc hại khai thác registry unauthenticated bộ đệm overrun tràn phạm vi đặc biệt thành lập đặc biệt crafted denial của dịch vụ dos vá văn hiệu suất ổn định Cập Nhật 2007 2541012 32-bit phòng an ninh

Thuộc tính

ID Bài viết: 2541012 - Xem lại Lần cuối: 09/16/2011 22:21:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2541012 KbMtvi
Phản hồi