Tổ chức sự kiện ID 105 trong sổ ghi sự kiện hệ thống

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:254525
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Các thông báo lỗi sau đây có thể xuất hiện trong sổ ghi sự kiện hệ thống:
Sự kiện loại:
Lỗi sự kiện nguồn: Sự kiện W3SVC thể loại:
Không có sự kiện ID: 105
Ngày: 1/21/2000
Thời gian: 02:53:08
Người dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô tả: Hệ phục vụ đã không thể đăng ký thông tin phát hiện công cụ hành chính. Công cụ quản trị có thể không thể nhìn thấy hệ phục vụ này. Dữ liệu là mã lỗi.
Dữ liệu: 000004c6

Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: SMTPSVC
Thể loại sự kiện: không có
Tổ chức sự kiện ID: 105
Ngày: 1/21/2000
Thời gian: 02:53:08
Người dùng: N/A
Máy tính: ComputerNameMô tả: Hệ phục vụ đã không thể đăng ký thông tin phát hiện công cụ hành chính. Công cụ quản trị có thể không thể nhìn thấy hệ phục vụ này. Dữ liệu là mã lỗi.
Dữ liệu: 000004c6

Loại sự kiện: lỗi
Sự kiện nguồn: NNTPSVC
Thể loại sự kiện: không có
Tổ chức sự kiện ID: 105
Ngày: 1/21/2000
Thời gian: 02:53:08
Người dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô tả: Hệ phục vụ đã không thể đăng ký thông tin phát hiện công cụ hành chính. Công cụ quản trị có thể không thể nhìn thấy hệ phục vụ này. Dữ liệu là mã lỗi.
Dữ liệu: 000004c6
LƯU Ý: Dữ liệu cho những sự kiện này có thể khác nhau.

NGUYÊN NHÂN
Các thông báo lỗi xuất hiện trong trường hợp đăng nhập nếu có bộ điều hợp mạng trong máy tính nhưng cáp mạng không được cắm, hoặc nếu mạng không sẵn dùng. Các thông báo lỗi xảy ra mỗi khi bạn khởi động máy tính cho đến khi mạng trở thành có sẵn (hoặc bạn cắm cáp mạng).
GIẢI PHÁP
Các thông báo lỗi không được ghi lại trong trường hợp đăng nhập sau khi bạn kết nối cáp mạng và mạng có sẵn.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 254525 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 18:42:40 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbnetwork kbprb kbmt KB254525 KbMtvi
Phản hồi