Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để xóa các tập tin Pagefile.sys trong Recovery Console

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:255205
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn khởi động vào Recovery Console và cố gắng xóa tập tin Pagefile.sys, tệp không phải là hiện tại. Danh sách thư mục không hiển thị Pagefile.sys vào thư mục gốc của thư mục khởi động (các ổ đĩa có chứa thư mục % SystemRoot %).
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra do các tập tin Pagefile.sys không thể truy cập khi bạn đang ở trong Recovery Console.
GIẢI PHÁP
Chỉnh sửa hành vi này, sao chép một tập tin vào tập tin Pagefile.sys. Sau khi bạn sao chép một tập tin vào Pagefile.sys, các tập tin Pagefile.sys được hiển thị và sau đó có thể bị xóa bỏ. Để thực hiện việc này, sử dụng các bước sau:
 1. Khởi động vào Recovery Console.
 2. Bởi vì bạn khởi động vào cặp % SystemRoot % (thường là thư mục C:\Winnt), gõ lệnh sau đây:
  CD \
 3. Gõ lệnh sau để ghi đè lên các tập tin Pagefile.sys hiện có với Boot.ini:
  bản sao c:\boot.ini pagefile.sys
 4. Gõ lệnh sau đây:
  del pagefile.sys
 5. Sau khi bạn sao Boot.ini để Pagefile.sys, Pagefile.sys xuất hiện trong danh sách thư mục.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này.
tệp hoán trang

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 255205 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 18:50:55 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB255205 KbMtvi
Phản hồi