你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Lỗi hết thời gian xảy ra khi bạn cài đặt gói Windows Update chứa các trình điều khiển trên máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

TRIỆU CHỨNG
Xem xét kịch bản sau:
 • Bạn cố gắng cài đặt gói Windows Update được đánh dấu là Quan trọng trên máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.
 • Gói này chứa trình điều khiển. Ví dụ: gói chứa trình điều khiển USBport.sys.
 • Máy tính được đặt cấu hình để tự động cài đặt các bản cập nhật hoặc trong quá trình tắt máy.
Trong trường hợp này, quá trình cài đặt dừng tại 0% trong năm phút và sau đó thất bại với lỗi hết thời gian.

Chú ý Sự cố này thường xảy ra hơn trên máy tính chậm hơn hoặc trên máy tính được gắn nhiều thiết bị.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra vì tình trạng dồn đuổi trong dịch vụ Cắm và Chạy trong quá trình cập nhật trình điều khiển.
GIẢI PHÁP

Thông tin về bản cập nhật

Chú ý Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật bảo mật 2532531 từ Microsoft Download Center nhưng chưa cài đặt này (2552343), bạn sẽ được cung cấp lại bản cập nhật bảo mật 2532531 thông qua Windows Update. Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật 2552343 từ Microsoft Download Center hoặc khi được Windows Update cung cấp.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Để tải xuống bản cập nhật này, hãy ghé thăm website Microsoft Update sau:Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép nào đối với tệp. 

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống gói dịch vụ của Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976932 Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin registry

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với registry.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản vá nóng này cài đặt các tệp chứa các thuộc tính được liệt kê ở bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.
Ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:46Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.16820294,91224-May-201110:35x86
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:46Not applicable
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:46Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.20972294,91224-May-201110:38x86
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:46Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514145,92020-Nov-201012:18x86
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:46Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.17621293,37624-May-201110:44x86
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:46Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514145,92020-Nov-201012:18x86
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:46Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.21733293,37624-May-201112:17x86
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:46Not applicable
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:07Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.16820404,99224-May-201111:21x64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:08Not applicable
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:07Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.20972404,99224-May-201111:34x64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:08Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514207,87220-Nov-201013:25x64
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:07Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.17621404,48024-May-201111:42x64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:08Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514207,87220-Nov-201013:25x64
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:07Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.21733404,48024-May-201111:24x64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:08Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7600.16820145,92024-May-201110:34x86
Devobj.dll6.1.7600.1682064,51224-May-201110:34x86
Devrtl.dll6.1.7600.1682044,54424-May-201110:34x86
Drvinst.exe6.1.7600.16820252,92824-May-201110:32x86
Drvinst.mofNot applicable3,68522-Jul-200923:37Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69222-Jul-200923:38Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7600.20972145,92024-May-201110:37x86
Devobj.dll6.1.7600.2097264,51224-May-201110:37x86
Devrtl.dll6.1.7600.2097244,54424-May-201110:37x86
Drvinst.exe6.1.7600.20972252,92824-May-201110:36x86
Drvinst.mofNot applicable3,68522-Jul-200923:41Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69222-Jul-200923:41Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17621145,92024-May-201110:39x86
Devobj.dll6.1.7601.1762164,51224-May-201110:40x86
Devrtl.dll6.1.7601.1762144,54424-May-201110:40x86
Drvinst.exe6.1.7601.17621252,92824-May-201110:37x86
Drvinst.mofNot applicable3,68512-Nov-201023:33Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69212-Nov-201023:33Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.21733145,92024-May-201112:10x86
Devobj.dll6.1.7601.2173364,51224-May-201112:11x86
Devrtl.dll6.1.7601.2173344,54424-May-201112:11x86
Drvinst.exe6.1.7601.21733252,92824-May-201112:07x86
Drvinst.mofNot applicable3,68513-Nov-201000:15Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69213-Nov-201000:15Not applicable
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:13Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.16820706,04824-May-201110:11IA-64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:13Not applicable
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:13Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.20972706,04824-May-201110:08IA-64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:13Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514355,84020-Nov-201010:24IA-64
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:13Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.17621706,04824-May-201110:13IA-64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:13Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514355,84020-Nov-201010:24IA-64
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:13Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.21733706,04824-May-201110:15IA-64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:13Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7600.16820145,92024-May-201110:34x86
Devobj.dll6.1.7600.1682064,51224-May-201110:34x86
Devrtl.dll6.1.7600.1682044,54424-May-201110:34x86
Drvinst.exe6.1.7600.16820252,92824-May-201110:32x86
Drvinst.mofNot applicable3,68522-Jul-200923:37Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69222-Jul-200923:38Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7600.20972145,92024-May-201110:37x86
Devobj.dll6.1.7600.2097264,51224-May-201110:37x86
Devrtl.dll6.1.7600.2097244,54424-May-201110:37x86
Drvinst.exe6.1.7600.20972252,92824-May-201110:36x86
Drvinst.mofNot applicable3,68522-Jul-200923:41Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69222-Jul-200923:41Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17621145,92024-May-201110:39x86
Devobj.dll6.1.7601.1762164,51224-May-201110:40x86
Devrtl.dll6.1.7601.1762144,54424-May-201110:40x86
Drvinst.exe6.1.7601.17621252,92824-May-201110:37x86
Drvinst.mofNot applicable3,68512-Nov-201023:33Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69212-Nov-201023:33Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.21733145,92024-May-201112:10x86
Devobj.dll6.1.7601.2173364,51224-May-201112:11x86
Devrtl.dll6.1.7601.2173344,54424-May-201112:11x86
Drvinst.exe6.1.7601.21733252,92824-May-201112:07x86
Drvinst.mofNot applicable3,68513-Nov-201000:15Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69213-Nov-201000:15Not applicable
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,719
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameX86_27cb41f514e798279a43e16cc098ceab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_f05c7b010dd36752.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameX86_6d376ab43ac42efa75551bfc6583532c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_2712b052efee415a.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameX86_dc510f68d3ae8ed9608acf19298432a5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_58ec8b20d584447a.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameX86_ffc86799b7b35b61c677310cc5b6e179_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_4665f52a640a7285.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_7713e8ed8e1359e0.manifest
File versionNot applicable
File size11,433
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:14
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_776976b0a757b80d.manifest
File versionNot applicable
File size11,433
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:14
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_78fb463d8b38df23.manifest
File versionNot applicable
File size11,433
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:14
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_797c13b0a45ccd8c.manifest
File versionNot applicable
File size11,433
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:14
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_0cda7b0da49c9942ac94176eada96003_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_01790ff8d4991aca.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_15be459cc4e3153673e813d3f0de6f2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_8b450865f4280296.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_27832221e127ca6f3df07ac56fc2e169_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_73450445b00eebae.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2f3a2c67c616d2847b84b9c7ce2f93e2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_90a87a215a06dab3.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9207c53d9023c5639abf6f2366d34a43_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_381b53fc35318268.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_98ce7ed17a1eb4ad63f563f765540b6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_f6fc78657336d667.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a2a14ee78d346b3d071d7eac670a0361_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_dc4f9c89c667d253.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b10e9bd0c69db5027b503ea3749c28f3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_5228d86ebe0c0236.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d011a8b7d3e7dd26353c12f682a63a14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_3582cee159f87cb4.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d3d88f1513e46753d3227f08136d9411_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_32d92622500ce889.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_dd38e965994f4bb3c52262fb5a499759_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_487f1804c90744f9.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f006f421c5d17780894664de465c63e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_ed8c3a6777e43a2a.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_d33284714670cb16.manifest
File versionNot applicable
File size11,437
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_d38812345fb52943.manifest
File versionNot applicable
File size11,437
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_d519e1c143965059.manifest
File versionNot applicable
File size11,437
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_d59aaf345cba3ec2.manifest
File versionNot applicable
File size11,437
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,981
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_dd872ec37ad18d11.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)10:51
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_dddcbc869415eb3e.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)10:52
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_df6e8c1377f71254.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:02
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_dfef5986911b00bd.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:50
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameIa64_27832221e127ca6f3df07ac56fc2e169_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_17280cb7f7af8374.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_306eeb1ac3c5ef2480af26628fdb2282_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_dfe3c37e60a95d00.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_58c653c9a31ca48d77c568ae6373101c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_81bb3be5cc6df40f.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_5da80fa195b52819f310238652b1d2e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_168ffa1b14768662.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_9207c53d9023c5639abf6f2366d34a43_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_dbfe5c6e7cd21a2e.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_98ce7ed17a1eb4ad63f563f765540b6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_9adf80d7bad76e2d.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_e9a820a1bb75df9308c4ac4b1172d027_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_c4f4ca7c283cdda5.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_f006f421c5d17780894664de465c63e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_916f42d9bf84d1f0.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_77158ce38e1162dc.manifest
File versionNot applicable
File size11,435
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_776b1aa6a755c109.manifest
File versionNot applicable
File size11,435
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_78fcea338b36e81f.manifest
File versionNot applicable
File size11,435
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_797db7a6a45ad688.manifest
File versionNot applicable
File size11,435
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,127
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_dd872ec37ad18d11.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)10:51
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_dddcbc869415eb3e.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)10:52
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_df6e8c1377f71254.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:02
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_dfef5986911b00bd.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:50
PlatformNot applicable
Windows Update USBport.sys Tắt máy
属性

文章 ID:2552343 - 上次审阅时间:08/24/2011 14:54:00 - 修订版本: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2552343
反馈