Step by Step: Truy xuất dữ liệu từ Cube trên SQL Server Analysis với Office Excel 2010

Về tác giả:

Bài viết này được cung cấp bởi MVP LÊ NGỌC KỲ PHONG. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Những triệu chứng
Nguyên nhân
Giải pháp
THÔNG TIN THÊM
Bài hướng dẫn này tập trung vào việc giới thiệu tính năng truy xuất dữ liệu từ Cube đã được triển khai trên Microsoft SQL Server Analysis Services với công cụ Excel 2010, một công cụ rất quen thuộc đối với người dùng văn phòng và xử lí thông tin (Info Worker).

Để có thể thực hiện bài hướng dẫn này, có các yêu cầu về phần mềm như sau:

· Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2 với dịch vụ SQL Server Analysis Services.

· Bộ cơ sở dữ liệu mẫu Adventure Work Cycles có thể tải về tại: http://msftdbprodsamples.codeplex.com/

· Microsoft Office Excel 2007/2010Sau khi tiến hành cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu, các bạn sẽ được trang bị 02 thành phần chính gồm có: cơ sở dữ liệu mẫu và một số project SSAS mẫu; các project SSAS mẫu sẽ được lưu trữ theo đường dẫn thư mục như dưới đây:Các bạn tiến hành mở project Adventure Works DW 2008 tại thư mục Enterprise bằng công cụ Business Intelligence Development Studio, sau đó các bạn cần tiến hành kiểm tra lại thông tin kết nối đến với máy chủ cơ sở dữ liệu bằng cách nhấp đôi chuột vào Adventure Works.ds tại thư mục Data Source tại cửa sổ Solution Explorer như hình dưới:Cửa sổ Data Source Designer xuất hiện, các bạn nhấn chọn vào Edit kiểm tra lại thông số kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu; sau đó nhấn chọn Test Connection để kiểm tra kết nối.Khi kiểm tra kết nối thành công, ta tiến hành deploy project này vào SQL Server Analysis Server bằng cách vào menu Build, chọn Deploy Adventure Works DW 2008; mặc định thì việc deploy project mẫu này sẽ thành công hoàn toàn; các bạn sẽ nhận được màn hình thông báo như sau:Các bạn sử dung công cụ SQL Server Management Studio kết nối vào dịch vụ SQL Server Analysis Services sẽ thấy được database SSAS vừa deploy.
Trong phần sau, ta sẽ tiến hành việc sử dụng Microsoft Office Excel 2010 để kết nối và lấy dữ liệu từ SQL Server Analysis Server.

Các bạn tiến hành mở Microsoft Office Excel 2010; chọn Tab Data; tại đây các bạn tiến hành chọn vào menu Other Sources và chọn Analysis Services


Tại đây, các bạn cần khai báo thông tin kết nối đến máy chủ đang vận hành SQL Server Analysis ServicesCác bạn tiến hành chọn cơ sở dữ liệu Adventure Work DW 2008R2 đã được tiến hành deploy trong các bước trước; Cube Adventure Works và nhấn Finish.Microsoft Excel sẽ yêu cầu bạn chọn lựa định dạng cho báo cáo mà bạn sẽ làm việc, các bạn chọn PivotTable Report và nhấn OK.Bảng tính Excel sẽ được thể hiện như dưới đây; và các bạn sẽ tiến hành việc chọn lựa các Metric thông tin từ cửa sổ bên phải; kéo và thả vào vùng thể hiện ở phía dưới; đồng thời thì Excel sẽ thể hiện đúng trên bảng tính những thông tin mà bạn yêu cầu và tương tác.Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2555250 - Xem lại Lần cuối: 06/23/2011 03:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

  • kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2555250
Phản hồi