"Không thể dùng ID này để truy cập vào bản ghi dịch vụ này. Xin vui lòng kí nhập với một ID khác nhau"lỗi khi bạn cố gắng truy cập vào Outlook Web App bằng cách sử dụng Safari trong Office 365

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2555521
VẤN ĐỀ
Trong Microsoft Office 365, khi bạn cố gắng mở Microsoft Outlook Web App bằng cách sử dụng một trình duyệt Web như Safari, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể dùng ID này để truy cập vào bản ghi dịch vụ này. Xin vui lòng kí nhập với một ID khác.

Khi bạn sử dụng Windows Internet Explorer, Outlook Web App sẽ mở ra thành công.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra khi bạn cố gắng mở Outlook Web App bằng cách sử dụng một URL trỏ đến một web site yêu cầu thông tin kí nhập tài khoản (trước đây là Windows Live ID) của Microsoft. Và web site này không chấp nhận một ID người dùng. Ví dụ, bạn sử dụng URL sau:

http://www.Outlook.com/<username></username>

GIẢI PHÁP
Toresolve vấn đề này, sử dụng một URL tương tự như sau đây để truy cập vào Outlook Web App trong Office 365:

https://www.Outlook.com/<domainname></domainname>

Cho ví dụ nếu miền của bạn là contoso.onmicrosoft.com, URL mà bạn sẽ sử dụng là như sau:
https://www.Outlook.com/contoso.onmicrosoft.com
THÊM THÔNG TIN
Vẫn cần trợ giúp? Chuyển đến các Văn phòng 365 cộng đồng .

Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi công ty độc lập với Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2555521 - Xem lại Lần cuối: 07/12/2014 00:44:00 - Bản sửa đổi: 11.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kb3rdparty kbmt KB2555521 KbMtvi
Phản hồi